ΙΕΚ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Βασικό στοιχείο της προσωπικότητάς μας και της εικόνας μας είναι η κόμμωσή μας.
Τα μαθήματα της ειδικότητας "Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης" εφοδιάζουν τους σπουδαστές της "Εκπαιδευτικής Ένωσης" με την τεχνογνωσία, το όραμα και τις διαχρονικές αξίες της κομμωτικής.

Βασικά χαρακτηριστικά της φοίτησης είναι η χαμηλή αναλογία σπουδαστών ανά τάξη, η αμέριστη προσοχή των καθηγητών στην εξέλιξη τους, η διαρκής ενημέρωση για τις τάσεις της μόδας, η φιλοξενία καταξιωμένων διεθνών επαγγελματιών και η πρακτική εφαρμογή σε αληθινά μοντέλα.

Το πρόγραμμα ΙΕΚ παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα Κρατικού Πτυχίου και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, που αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους μας είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε χώρα της επιλογής τους.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης απονέμεται μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι ισότιμο των Δημοσίων ΙΕΚ και δίνει 150 μόρια σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ καθώς και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

 Οι τομείς απασχόλησης της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης» του ΙΕΚ "Εκπαιδευτική Ένωση" είναι: 

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • Κομμωτήρια 

 • Βιομηχανίες 

 • Εταιρίες προϊόντων περιποίησης 

 • Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)

 • Επικεφαλής σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες) 

 • Τηλεόραση

 • Θέατρο 

 • Κινηματογράφος 

 • Οίκοι μόδας 

 • Μεγάλα ξενοδοχεία

 • Κρουαζιερόπλοια

 • Γυμναστήρια 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα: 

 • χειρίζεται με ασφάλεια, για τον ίδιο και τους πελάτες, τον εξοπλισμό του κομμωτηρίου 

 • εφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην κοπή μαλλιών ανδρών – γυναικών 

 • εφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην περιποίηση της κόμης ανδρών – γυναικών 

 • οργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας, τον εξοπλισμό και τα υλικά 

 • εφαρμόζει τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και νομοθεσίας 

 • εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής του εργασιακού του χώρου καθώς και των εργαλείων του 

 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία σύμφωνα με τις αρχές του μάρκετινγκ Επαγγελματικά καθήκοντα 

 • αναπτύσσει τις ανθρώπινες σχέσεις με τους πελάτες σε επαγγελματικό επίπεδο 

 • φροντίζει την εμφάνιση, την υγεία και τη σωματική αντοχή 

 • φροντίζει για την ασφάλεια και υγιεινή των ανθρώπων, του χώρου, των εργαλείων και μηχανημάτων 

 • φροντίζει για τη δημιουργία ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος 

 • προσφέρει τις υπηρεσίες κοπής και περιποίησης μαλλιών σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών 

 • προσδιορίζει τις κατάλληλες λύσεις 

 • εκπληρώνει τις επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις

 • ερευνά, εντοπίζει και λύνει λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα 

 • ενημερώνει τον εργοδότη, αναπτύσσει πρωτοβουλίες και στηρίζει τις προσπάθειες της επιχείρησης.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

•    Τεχνολογία Κομμωτικής
•    Σχέδιο Ειδικότητας
•    Υγιεινή –  Πρόληψη Ατυχημάτων
•    Τεχνική και Εφαρμοσμένη Ανατομία – Φυσιολογία
•    Δερματολογία
•    Πρακτικές Ασκήσεις Κομμωτικής
•    Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
•    Τεχνολογία Υλικών
•    Στοιχεία Ηλεκτρισμού – Μηχανήματα Κομμωτηρίου
•    Οργάνωση και Λειτουργία Κομμωτηρίου –  Marketing
•    Επαγγελματική Συμπεριφορά –  Νομοθεσία

Komotiki-iek.png

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ