• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Σεμινάριο Εκμάθησης Ψαλτικής Τέχνης


Στόχοι του Σεμιναρίου Το σεμινάριο έχει στόχο να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή και γνωριμία απ’ ευθείας με τη λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θα μάθουν να τελούν – να διαβάζουν και να ψάλουν – τις ακολουθίες των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Μ. Αποδείπνου και άλλες ακολουθίες της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Ακόμα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες στην αναγκαιότητα της επαφής τους με πρακτικά θέματα των ενοριών τους, όπως τα προαναφερόμενα.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Κάθε ενδιαφερόμενο /η

Ενδεικτικά σημεία αναφοράς του σεμιναρίου 1. Απόδοση εκφωνήσεων και ευχών του Ιερέως κατά τη διάρκεια των προαναφερομένων ακολουθιών 2. Απόδοση του μέλους των Χαιρετισμών, του Μ. Αποδείπνου και άλλων ακολουθιών της Μ. Τεσσαρακοστής

Διάρκεια: 10 Ώρες

Μέρες και ώρες πραγματοποίησης του θα γίνουν γνωστές με νεότερη ανακοίνωση.


Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17