ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Περιζήτητες Θεωρητικές και Πρακτικές Γνώσεις

Οι ειδικότητες και τα προγράμματα του τομέα στοχεύουν στην πλήρη παιδαγωγική κατάρτιση, ώστε οι απόφοιτοι και επιμορφούμενοι να μπορούν να συνδυάσουν το θεωρητικό με το πρακτικό μέρος, για επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Ο συνδυασμός των παιδαγωγικών ειδικοτήτων με την Ειδική Αγωγή, συνδιαμορφώνει μια πληρέστερη κατάρτιση και επιτρέπει την δημιουργία επαγγελματιών που θα εργαστούν στην Γενική και Ειδική Αγωγή.

Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης παρέχονται και εξ αποστάσεως, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας της Εκπαιδευτικής Ένωσης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ώστε ο επιμορφούμενος και ο εργαζόμενος να μπορούν, στον δικό τους χρόνο, να μεριμνήσουν για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Επιλέξτε από τις παρακάτω Ειδικότητες

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προσχολική Αγωγή Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Ειδική Αγωγή: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Μέθοδοι Αξιολόγησης, Μέθοδοι Παρέμβασης
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Φροντίδα και Αγωγή Παιδιών Βρεφικής και Προσχολικής Ηλικίας
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Ειδική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Δημιουργική Απασχόληση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής
Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης και Θεραπευτών Κατ’ οίκον Παρέμβασης
Κε.Δι.Βι.Μ1
Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
Ειδική Αγωγή: Συνεργασία Ειδικών (Ψυχολόγου-Παιδοψυχολόγου, Συνοδού Παράλληλης Στήριξης, Κοινωνικού Λειτουργού, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, Σχολικού Νοσηλευτή), με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών με Ειδικές Ανάγκες
Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή
H συμβολή της Λογοθεραπείας στην Ειδική Αγωγή
H συμβολή της Εργοθεραπείας στην Ειδική Αγωγή
Αυτισμός: συμπτωματολογία και αντιμετώπιση
Εκμάθησης Ελληνικών (Επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2)
Ειδίκευση στη Λογοθεραπεία
Σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα και πρακτικές αξιολόγησης μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Πολιτικές και αποτελεσματικές Πρακτικές Υποδοχής, Εκπαίδευσης και Ενσωμάτωσης, Μεταναστών- Προσφύγων- Ασυνόδευτων Ανηλίκων- Πολιτών Τρίτων Χωρών.
Κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές
Συναισθηματική Νοημοσύνη, αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη και θετική αυτοεικόνα: η επίδρασή τους στην εξελικτική πορεία του παιδιού και τις επαγγελματικές επιλογές του εφήβου
Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία
Η μετάβαση του μαθητή από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Προκλήσεις και τρόποι διαχείρισης
Η Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Δυσλεξία
Ειδική Αγωγή:Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Μέθοδοι Αξιολόγησης, Μέθοδοι Παρέμβασης
Ειδική Αγωγή: Αίτια και Τεχνικές Αντιμετώπισης Προβληματικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο
Διδακτική των μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος στην προσχολική εκπαίδευση
Διδακτικά μοντέλα και αποτελεσματική εφαρμογή τους
Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό - Επαγγελματικό Περιβάλλον
Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης
Φροντίδα και αγωγή παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17