ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εργάσου για όλον τον κόσμο

Ο τουρισμός στην εποχή μας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη, για το λόγο αυτό κράτη αλλά και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μετέρχονται πολλούς και ποικίλους τρόπους για να προσελκύσουν επισκέπτες.
Πέραν των αυτονόητων και δεδομένων οικονομικών λόγων, ο τουρισμός ως δραστηριότητα παρέχει στον άνθρωπο γνήσια ανθρωπογνωσία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που κινούν τις πλέον ευγενείς διαθέσεις του και οδηγούν στη δημιουργία κλίματος φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, συνθήκη αναγκαία για την επέκταση και σταθεροποίηση της τάσης του ανθρώπου να επισκέπτεται ξένους τόπους και να τους απολαμβάνει σα να είναι δική του πατρίδα.
Εξασφαλισμένη έμμισθη πρακτική άσκηση σε συνεργασία με τον όμιλο Atlantica.
 
Επιλέξτε από τις παρακάτω Ειδικότητες
ATLANTICA.png

ΤΟΜΕΑΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

HOTEL AND FRONT DESK RECEPTIONIST– LIFELONG LEARNING CENTER 2
CONTEMPORARY PRINCIPLES ON PRODUCT PROMOTION AND MARKETING – LIFELONG LEARNING CENTER 2
TOURIST UNITS ORGANIZTION, ADMINISTRATION, ADVERTISING AND PROMOTION – LIFELONG LEARNING CENTER 2
STANDARDIZATION, PROMOTION AND ADVERTIZING OF AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTS – LIFELONG LEARNING CENTER 2
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17