ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

Επαγγέλματα με Σταθερή Αξία

Τα επαγγέλματα Υγείας έχουν σταθερή και διαχρονική αξία, ενώ η ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες αυξάνεται συνεχώς. Η ενασχόληση με αυτά απαιτεί υπευθυνότητα και σθένος αλλά παράλληλα ανταμείβουν καθημερινά, ψυχολογικά και πνευματικά.
Τα επαγγέλματα που αφορούν την Υγεία έχουν ως στόχο οι ασθενείς να αποκτήσουν ξανά μια φυσιολογική ζωή, να μπορούν να επικοινωνήσουν σωστά με το περιβάλλον τους και να αποκτήσουν το δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή.

Πρακτική Άσκηση

σε Νοσοκομεία και Κλινικές

Επιλέξτε από τις παρακάτω Ειδικότητες

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ψυχολογία για Επαγγελματίες Υγείας
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης από το ΚΔΒΜ
Τεχνικός Κατασκευής και Εφαρμογής ορθοπεδικών βοηθημάτων και  προθετικών μελών
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης από το ΚΔΒΜ
Εισαγωγή στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης από το ΚΔΒΜ
Βοηθός Οδοντιατρείου
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης από το ΚΔΒΜ
Εργοθεραπεία & Ψυχική Υγεία
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης από το ΚΔΒΜ
 Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής Φροντίδας
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης από το ΚΔΒΜ
Ειδίκευση στη Λογοθεραπεία
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης από το ΚΔΒΜ
Ειδική Αγωγή:Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Μέθοδοι Αξιολόγησης, Μέθοδοι Παρέμβασης
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης από το ΚΔΒΜ
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17