Επαγγέλματα με Σταθερή Αξία

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βοηθός Φαρμακείου
ΙΕΚ
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
ΙΕΚ
Βοηθός Εργοθεραπείας
ΙΕΚ
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα Υγείας
ΙΕΚ
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
ΙΕΚ
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις
ΙΕΚ
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
ΙΕΚ
Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
ΙΕΚ
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις
Κε.Δι.Βι.Μ1
Δημιουργική Απασχόληση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Κε.Δι.Βι.Μ1
Εργοθεραπεία & Ψυχική Υγεία
Κε.Δι.Βι.Μ1
Show More