ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Θεωρητικές Γνώσεις και Τεχνογνωσία

Μέσα από τα προγράμματα του τομέα Θεολογικών Σπουδών προσπαθούμε να διατηρήσουμε τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο τα βασικά στοιχεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Πίστεως. Με σύγχρονο και πρακτικό τρόπο, οι σπουδαστές στα προγράμματα προσεγγίζουν τις βασικές έννοιες της ορθοδόξου πίστεως και των τεχνών που άπτονται του εκκλησιαστικού χώρου, όπως αρχιτεκτονική, εικονογραφία, αγιογραφία, ιεροραπτική, βυζαντινή μουσική, λειτουργική και ποιμαντική ζωής της Εκκλησίας. Ακόμη, μέσα από διάφορα αντικείμενα, όπως του  διαθρησκειακού και διαχριστιανικού διαλόγου, της αγιολογίας, της πατερικής γραμματείας, της αγίας γραφής, του θρησκευτικού τουρισμού, της διοικητικής διάρθρωσης της Εκκλησίας μας, καθώς και της γνωριμίας με τον εκκλησιαστικό λόγο ενισχύεται  και η επιμόρφωση των στελεχών της Εκκλησίας μας. Τα παραπάνω στοιχεία είναι χρήσιμα και ωφέλιμα σε όλα τα ενεργά μέλη της Εκκλησίας, τόσο σε Ιερείς και υποψηφίους Ιερείς, όσο και σε εργαζόμενους στον εκκλησιαστικό χώρο.

Τα προγράμματα δια βίου μάθησης της κατευθύνσεως των Θεολογικών Σπουδών προσφέροντας και εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας της Εκπαιδευτικής Ένωσης, που είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων, δίνοντας τη δυνατότητα και σε ενδιαφερομένους σε απομακρυσμένες περιοχές να προσεγγίσουν ενδιαφέροντα και σημαντικά για την καθημερινότητά μας θέματα.

Επιλέξτε από τις παρακάτω Ειδικότητες
ΙΕΚ
Θρησκευτικός Τουρισμός & Προσκυνηματικές Περιηγήσεις
Εκκλησιαστική, Θεολογική & Πολιτιστική Κατάρτιση
Κε.Δι.Βι.Μ2
Ιεροράπτης
Κε.Δι.Βι.Μ2
Ορθόδοξη Λατρεία καi Ποιμαντική Φροντίδα
Κε.Δι.Βι.Μ2
Υπάλληλος Εκκλησιαστικού Γραφείου
Κε.Δι.Βι.Μ2
Επιτομή Ορθόδοξης Θεολογίας
Κε.Δι.Βι.Μ2
Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής "Κ.Α. Ψάχος"
ΩΔΕΙΟ
Βυζαντινή Αγιογραφία
Κε.Δι.Βι.Μ2
Διαχείριση - Συντήρηση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Κε.Δι.Βι.Μ2
Λειτουργική Ζωή Εκκλησίας
Κε.Δι.Βι.Μ2
Υμνολογία - Τυπικό Εκκλησίας
Κε.Δι.Βι.Μ2
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17