ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  &  COACHING

Στήριξε, βοήθησε, ανάπτυξε

Η Ψυχολογία ως επιστήμη ασχολείται με την μελέτη της σκέψης και της συμπεριφοράς των ανθρώπων, αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού που σχετίζονται με την συμπεριφορά. Έχει ως στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων, ως άτομα και ως ομάδες, έτσι ώστε να γίνει φανερός ο τρόπος που λειτουργούν και να εξερευνηθεί η σκέψη, οι επιδιώξεις, τα κίνητρα και οι συμπεριφορά τους.
Στον τομέα της Ψυχολογίας, παρέχονται ολοκληρωμένα προγράμματα επιμόρφωσης που στοχεύουν στην σφαιρικότερη αντίληψη της επιστήμης της Ψυχολογίας, με έμφαση στα παιδιά και την οικογένεια. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην πληρέστερη κατάρτιση των επαγγελματιών, προσφέροντας τυπικά, αλλά και ουσιαστικά προσόντα, για την καθημερινή εργασιακή πράξη.
Επιλέξτε από τις παρακάτω Ειδικότητες

ΤΟΜΕΑΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  & COACHING

Ειδική Αγωγή: Θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι αξιολόγησης, μέθοδοι παρέμβασης
Κε.Δι.Βι.Μ.2
Δημιουργική Απασχόληση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Κε.Δι.Βι.Μ.2
Diploma in Addiction Counselling
Κε.Δι.Βι.Μ.2
Coaching
Κε.Δι.Βι.Μ.2
Συμβουλευτική Οικογένειας, Παιδιών & Εφήβων
Κε.Δι.Βι.Μ.2
Ειδίκευση στην Ψυχολογία Παιδιού & Εφήβου
Κε.Δι.Βι.Μ.2
Εργοθεραπεία & Ψυχική Υγεία
Κε.Δι.Βι.Μ.2
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17