Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 290€

Το ασύγκριτο πλεονέκτημα  του καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι ότι η επιτυχής παρακολούθησή του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Υπεύθυνος  Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

(Κ.Δ.Β.Μ.)., σύμφωνα με το ΦΕΚ 3134/31/07/2018.

Ειδική Αγωγή: Συνεργασία Ειδικών (Ψυχολόγου-Παιδοψυχολόγου, Συνοδού Παράλληλης Στήριξης, Κοινωνικού Λειτουργού, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, Σχολικού Νοσηλευτή),  με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Διάρκεια: 7 μήνες - 700 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 230€

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο.

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

Διάρκεια: 7 μήνες - 700 ώρες

Συμμετοχή: 230€

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 200€

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ, ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Συντονισμός Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 280€

Το ασύγκριτο πλεονέκτημα  του καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι ότι η επιτυχής παρακολούθησή του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Υπεύθυνος  Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

(Κ.Δ.Β.Μ.)., σύμφωνα με το ΦΕΚ 3134/31/07/2018.

Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται στις προκηρύξεις για ΔΣΕΚ, ΔΙΕΚ και αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκτίμηση προσόντων για διδασκαλία σε Ι.ΙΕΚ Προσχολικής Ειδικής Αγωγής και άλλες συναφείς δομές εκπαίδευσης (Δημόσιες και Ιδιωτικές) καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.): Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 220€

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ, ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Εισαγωγή στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 200€

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως εκπαιδευτής σε Μονάδες
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ.,
Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).

Περισσότερα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα...

Διάρκεια: ...

Συμμετοχή: Από 180€

Για περισσότερα μοριοδοτούμενα προγράμματα ακολουθήστε μας στον εξειδικευμένο ιστότοπό μας www.edu-enosi.gr.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 190€

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 220€

Αξιολογείται ως σημαντικό προσόν κατά τη διαδικασία προσλήψεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα Τμήματα Παράλληλης Στήριξης (Π/θμιας και Δ/βθμιας Εκπαίδευσης)

Βασικές Αρχές και Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 200€

  • Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

  • Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 195€

  • Υψηλή μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ένταξη στα μητρώα «εκπαιδευτών» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ) και ΚΔΒΜ των Δήμων για την απασχόλησηως επιμορφωτής.

  • Μέγιστη μοριοδότηση στις προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πρόσληψη ως εκπαιδευτής στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)

  • Καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης.

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17