Κε.Δι.Βι.Μ1

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συστημική Θεραπεία

Το Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία είναι ένα πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαική Εταιρία Θεραπείας οικογένειας (European Family Therapy Association, EFTA). Μάλιστα είναι και ιδρυτικό μέλος του κλάδου εκπαίδευσης της EFTA. Διασφαλίζει στους αποφοίτους την ικανότητα να θεραπεύουν μέσω ψυχοθεραπείας προβλήματα και διαταραχές σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναγνωρίζονται ως οικογενειακοί θεραπευτές από την EFTA.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας, όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι.
Η εκπαίδευση έχει σαν κύρια θεωρητική βάση τη συστημική επιστήμη και αναφέρεται κυρίως στη  θεραπεία της οικογένειας. Το πρόγραμμα έχει σαν χαρακτηριστικό ότι επί πλέον της συνήθους εκπαίδευσης στη θεραπεία οικογένειας περιλαμβάνει ψυχοθεραπείες ατόμου, σχέσεων, ζευγαριού, προβλημάτων στο σχολείο, οικογενειακών επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα, με βάση τα πιο πάνω, εξασφαλίζει σταδιακά την ικανότητα σε λιγότερες από 10 συνεδρίες (συνήθως 6-7) να καλύπτονται σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως 4 μηνών) οι στόχοι της θεραπείας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναγνωρίζονται ως οικογενειακοί θεραπευτές από την EFTA

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μία επιπλέον ιδιαιτερότητα αυτού του προγράμματος είναι ότι σε όλα τα έτη διδάσκονται και στοιχεία της Θεραπείας Ανθρωπίνων Συστημάτων (ΘΑΣ) όπου ενοποιούνται σε  ένα αρμονικό σύνολο στοιχεία των συστημικών προσεγγίσεων ατόμου, σχέσεων, ζεύγους, οικογένειας και ευρύτερων συστημάτων. Επίσης περιλαμβάνονται και στοιχεία όπως το ασυνείδητο και η παλαιολογική του (ψυχανάλυση) καθώς και οι γνωσίες και τα σχήματα (γνωσιακή θεραπεία). Τα πιο πάνω συμβάλλουν τα μέγιστα στη μεγάλη απόδοση στη ψυχοθεραπεία από τους αποφοίτους.

Α' ΕΤΟΣ

Στο πρώτο έτος και στο πρώτο εξάμηνο διδάσκεται η συστημική επιστήμη όπου αναλύονται και συζητούνται τα βασικά της χαρακτηριστικά. Στο δεύτερο εξάμηνο προσφέρονται βασικές γνώσεις ψυχολογίας και ψυχιατρικής απαραίτητες και προσαρμοσμένες για το συστημικό θεραπευτή. Παράλληλα στο πρώτο έτος γίνεται εκπαιδευτική και θεραπευτική ανάλυση των γεννεογραμμάτων των σπουδαστών.

Β' ΕΤΟΣ

Στο δεύτερο έτος διδάσκονται οι βασικές σχολές θεραπείας οικογένειας, ατομικής συστημικής θεραπείας, συστημικής θεραπείας σχέσεων (που σήμερα έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη) και παρέμβασης σε ευρύτερες δομές όπως στο σχολείο. Παράλληλα στο δεύτερο έτος γίνονται προσομοιώσεις θεραπείας, ομαδικές θεραπείες και παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων συνεδριών.

Γ' ΕΤΟΣ

Στο τρίτο έτος αρχίζει το κυρίως  πρακτικό μέρος της θεραπείας και εξετάζονται οι κυριότερες αιτίες, τρόποι θεραπείας και τεχνικές για τις βασικές ψυχιατρικές  διαταραχές  όπως νευρώσεων, κρίσεις πανικού, κατάθλιψης, νευρικής ανορεξίας, σχιζοφρένειας, καθώς επίσης για τις βασικές ψυχοσωματικές διαταραχές όπου στα αίτια τους  περιλαμβάνονται ψυχολογικές αιτίες και σχέσεων (όχι διαταραχές). Επίσης γίνεται ζωντανή παρακολούθηση και συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη θεραπεία, εποπτεία περιστατικών που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι.

Δ' ΕΤΟΣ

Στο τέταρτο έτος εξετάζονται τα αίτια και συζητούνται οι κατάλληλες τεχνικές για προβλήματα σχέσεων, θεραπεία ζεύγους, ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση, σεξουαλική και σωματική, βία στο σχολείο (bulling), προβλήματα αντιμετώπισης οικογενειακών επιχειρήσεων. Παράλληλα προσφέρονται περιστατικά στους εκπαιδευόμενους για θεραπεία και εποπτεία. Στο τέταρτο έτος, σαν τη τελική δοκιμασία, οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν και πρέπει να θεραπεύσουν σε δέκα το πολύ συνεδρίες το θέμα για το οποίο προσέρχεται ο θεραπευόμενος.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (700 ΩΡΩΝ)

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι σε θέση σε λιγότερο από δέκα συνεδρίες συνήθως 6-7 να καλύπτουν τα συνήθη αιτήματα των θεραπευομένων συμπεριλαμβανομένων  και νευρώσεων. Σχετικά στοιχεία είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Το δίπλωμά τους αναγνωρίζεται άμεσα μέσω ΕΣΥΘΕΠΑΣ και ΕΘΟΣ χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Θεραπείας Οικογένειας (EFTA).

  • Facebook - White Circle

ΤΟΜΕΑΣ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  & COACHING

Ειδική Αγωγή: Θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι αξιολόγησης, μέθοδοι παρέμβασης
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Δημιουργική Απασχόληση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Diploma in Addiction Counselling
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Coaching
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Συμβουλευτική Οικογένειας, Παιδιών & Εφήβων
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Ειδίκευση στην Ψυχολογία Παιδιού & Εφήβου
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Εργοθεραπεία & Ψυχική Υγεία
Κε.Δι.Βι.Μ.1
Συστημική Θεραπεία
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17