Pottery Workshop

ΙΕΚ
Κεραμική Τέχνη 

Αντικείμενο της εργασίας του κεραμίστα είναι η κατασκευή διάφορων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων (βάζα, φλιτζάνια, πιάτα, κούκλες, μικρογλυπτά κ.λπ.). Κατασκευάζει και εφαρμόζει ψημένες κεραμικές επιφάνειες ή φόρμες, οι οποίες μπορεί να είναι αυτόνομες ή ενσωματωμένες για τη διακόσμηση, τη λειτουργικότητα και την αισθητική ενός χώρου ή κτιρίου. Η εργασία του βασίζεται στη μακραίωνη παράδοση της κεραμικής αλλά ακολουθεί και τις σύγχρονες τάσεις.

Με τον όρο κεραμική εννοούμε τα αντικείμενα που έχουν γίνει με πηλό, διαμορφώθηκαν με διάφορους τρόπους, στέγνωσαν και τελικά έγιναν σταθερά και αμετάβλητα από την επίδραση της φωτιάς. Στο «κεραμικό καμίνι» είναι λοιπόν που η επίδραση της φωτιάς μεταμορφώνει ένα πήλινο σχήμα σε κεραμικό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στη χώρα μας, η άσκηση του επαγγέλματος της κεραμικής τέχνης μπορεί να ανταποκρίνεται σε μικρότερες ή μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής. Το κόστος του πάγιου εξοπλισμού δεν είναι απαγορευτικό για κάποιον που ενδιαφέρεται να ανοίξει το δικό του εργαστήρι κεραμικής, ενώ δεν απαιτούνται χώροι πολλών τετραγωνικών μέτρων.

Οι απόφοιτοι κεραμίστες μπορούν να εργαστούν:

1. Ως εξειδικευμένοι κεραμίστες/τριες, τροχατζήδες, υπεύθυνοι/ες ψησίματος, διακοσμητές/τριες κεραμικών αντικειμένων σε βιοτεχνίες παραγωγής καλλιτεχνικών και τουριστικών ειδών. 
2. Ως αυτοαπασχολούμενοι κεραμίστες/τριες. 
3. Ως συνεργάτες διακοσμητών και αρχιτεκτόνων για τη διακόσμηση εσωτερικώνεξωτερικών χώρων. 
4. Σε βιομηχανίες κεραμικών, ειδών υγιεινής, ειδών εστίασης, πλακιδίων. (Στη βιομηχανία μπορούν να εργαστούν σε κάθε σημείο της γραμμής παραγωγής.) 

Οι σπουδές στην Εκπαιδευτική Ένωση παρέχουν την ιδανική προετοιμασία για τις ανώτατες σχολές Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής.

Pottery Workshop

Προυποθέσεις Εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Κεραμική Τέχνη» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων ή δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟY ΤΟΥ


 • Επιλέγει τα αναγκαία μηχανήματα-εργαλεία και τις βοηθητικές κατασκευές και να καθορίζει τους χώρους τους (τροχός, πάγκος χυτηρίου, πάγκος γυψοτεχνίας κ.λπ.).
 • Προετοιμάζει και να οργανώνει το εργαστήριο. Επίσης, θα είναι ικανός να καθορίζει τον χώρο κατασκευής των αντικειμένων, τον χώρο διακόσμησης και υαλώματος του κεραμικού, τον χώρο αποθήκευσης των πρώτων υλών, τον χώρο αποθήκευσης των έτοιμων αντικειμένων και τον χώρο διεξαγωγής πειραμάτων. Επίσης, θα είναι ικανός να αποφασίζει το είδος του καμινιού που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και να καθορίζει τον χώρο ψησίματος (σαφής διαχωρισμός).
 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
 • Μεριμνά για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων του εργαστηρίου βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας.
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΡΓΑ


 • Παράγει μια σειρά σχεδίων με βάση την αρχική σύλληψη μιας ιδέας.
 • Κατασκευάζει προπλάσματα ή μακέτες (και με άλλα υλικά). Επίσης, θα μεταφέρει το πρόπλασμα ή τη μακέτα στις επιθυμητές διαστάσεις, ώστε να καταλήξει στο είδος και το σχήμα των αντικειμένων που θα παραγάγει.
 • Αποφασίζει τα αντικείμενα που θα κατασκευάσει ή θα παραγάγει.
 • Αποφασίζει τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει στην κατασκευή, διακόσμηση, εφυάλωση και ψήσιμο των αντικειμένων.
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ


 • Κάνει έρευνα αγοράς, να μελετά και να αποφασίζει για τα υλικά του βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχει καθορίσει για κάθε στάδιο της κατασκευής των αντικειμένων.
 • Τοποθετεί τα υλικά στους αποθηκευτικούς χώρους.
 • Δοκιμάζει συνδυασμούς πηλού, χρωμάτων και υαλωμάτων ώστε να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Διεξάγει πειράματα ώστε να καταλήξει στις συνταγές που θα χρησιμοποιήσει.
 • Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΓΑ (ΝΩΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


 • Προετοιμάζει τον πηλό σύμφωνα με την τεχνική που έχει επιλέξει (τροχός, φύλλα, μακαρόνια, χύτευση κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της κάθε τεχνικής.

 • Κατασκευάζει τα αντικείμενα με βάση τα σχέδιά του.

 • Φροντίζει για το σωστό φινίρισμα και στέγνωμα των νωπών αντικειμένων.

 • Διακοσμεί και να ζωγραφίζει, όταν αυτό είναι επιθυμητό σε αυτό το στάδιο (μπαντανάδες, πυροχρώματα, stain).

 • Μεταφέρει τα αντικείμενα στον χώρο στεγνώματος (ράφια).

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΟΠΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΕΡΓΩΝ (ΜΠΙΣΚΟΥΙ – Α΄ ΟΠΤΗΣΗ)


 • Κάνει το τελικό φινίρισμα αναλόγως της τεχνικής.

 • Μεταφέρει τα αντικείμενα στον χώρο του καμινιού.

 • Οργανώνει την τοποθέτηση των αντικειμένων ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και το πάχος των αντικειμένων.

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.

 • Τοποθετεί τα αντικείμενα εντός του καμινιού (καμινιάζει) σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές των αντικειμένων με σκοπό την κεραμοποίηση του πηλού.

 • Προγραμματίζει το καμίνι ανάλογα με τον κύκλο όπτησης που έχει αποφασίσει. Στα εναλλακτικά καμίνια τοποθετεί πυρόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας.

 • Ξεκαμινιάζει τα αντικείμενα, κάνει ποιοτικό έλεγχο και τα τοποθετεί σε κατάλληλο χώρο.
ΔΙΑΚΟΣΜΕΙ ΚΑΙ ΕΜΦΥΑΛΩΝΕΙ ΣΕ ΜΠΙΣΚΟΥΙ Ή ΝΩΠΟ (ΜΟΝΟΠΥΡΟ)


 • Διακοσμεί τις κατασκευές ανάλογα με την τεχνική που έχει επιλέξει (ζωγραφική, στένσιλ κ.λπ.).

 • Φτιάχνει τα υαλώματα που θα χρησιμοποιήσει βάσει των πειραμάτων και των τελικών συνταγών.

 • Εφυαλώνει τα μπισκουί αντικείμενα (ή νωπά σε περίπτωση μονόπυρης όπτησης) παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις και τηρώντας τις προδιαγραφές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί.

 • Προετοιμάζει τα αντικείμενα για το καμινίασμα (καθαρίζει τις πατούρες ώστε να μην κολλήσουν στις πυρόπλακες).

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ Ή ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΟΠΤΗΣΗ


 • Τοποθετεί τα κεραμικά στο καμίνι με απόσταση το ένα από το άλλο ώστε να μην κολλήσουν μεταξύ τους (χρησιμοποιεί ειδικά πυρίμαχα στηρίγματα-βάσεις όπου είναι αναγκαίο).

 • Ψήνει τα αντικείμενα ανάλογα με τον κύκλο όπτησης και το είδος ατμόσφαιρας που απαιτούν τα υαλώματα που επέλεξε.

 • Ξεκαμινιάζει τα κεραμικά από το καμίνι σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους τρόπους.

 • Κάνει ποιοτικό έλεγχο και κατά περίπτωση διορθώνει τα ελαττώματα και προχωράει σε διορθωτική όπτηση.

 • Προετοιμάζει τα αντικείμενα για τρίτη όπτηση, αν έχει επιλέξει αυτή την τεχνική (μεταλλικές ανταύγειες, λούστρα, ασήμι, χρυσό, πλατίνα, χαλκομανίες).

 • Ξεκαμινιάζει και τοποθετεί τα αντικείμενα στον χώρο αποθήκευσης (ράφια).

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ


 • Κοστολογεί τις πρώτες ύλες και τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία κατεργασίας, τις απώλειες, τα λειτουργικά έξοδα, την απόσβεση αγοράς μηχανημάτων, τις ασφαλιστικές εισφορές, το κόστος συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις και τα παρελκόμενα υλικά, το κόστος συσκευασίας.

 • Κοστολογεί τα προϊόντα που παράγει βάσει του χρόνου εργασίας και των γενικών εξόδων.

 • Μεταφέρει με ασφάλεια και τοποθετεί τα αντικείμενα στους αποθηκευτικούς χώρους, ανά είδος και μέγεθος.

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟY ΤΟΥ


 • Επιλέγει τα αναγκαία μηχανήματα-εργαλεία και τις βοηθητικές κατασκευές και να καθορίζει τους χώρους τους (τροχός, πάγκος χυτηρίου, πάγκος γυψοτεχνίας κ.λπ.).
 • Προετοιμάζει και να οργανώνει το εργαστήριο. Επίσης, θα είναι ικανός να καθορίζει τον χώρο κατασκευής των αντικειμένων, τον χώρο διακόσμησης και υαλώματος του κεραμικού, τον χώρο αποθήκευσης των πρώτων υλών, τον χώρο αποθήκευσης των έτοιμων αντικειμένων και τον χώρο διεξαγωγής πειραμάτων. Επίσης, θα είναι ικανός να αποφασίζει το είδος του καμινιού που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και να καθορίζει τον χώρο ψησίματος (σαφής διαχωρισμός).
 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
 • Μεριμνά για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων του εργαστηρίου βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας.
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΡΓΑ


 • Παράγει μια σειρά σχεδίων με βάση την αρχική σύλληψη μιας ιδέας.
 • Κατασκευάζει προπλάσματα ή μακέτες (και με άλλα υλικά). Επίσης, θα μεταφέρει το πρόπλασμα ή τη μακέτα στις επιθυμητές διαστάσεις, ώστε να καταλήξει στο είδος και το σχήμα των αντικειμένων που θα παραγάγει.
 • Αποφασίζει τα αντικείμενα που θα κατασκευάσει ή θα παραγάγει.
 • Αποφασίζει τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει στην κατασκευή, διακόσμηση, εφυάλωση και ψήσιμο των αντικειμένων.
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ


 • Κάνει έρευνα αγοράς, να μελετά και να αποφασίζει για τα υλικά του βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχει καθορίσει για κάθε στάδιο της κατασκευής των αντικειμένων.
 • Τοποθετεί τα υλικά στους αποθηκευτικούς χώρους.
 • Δοκιμάζει συνδυασμούς πηλού, χρωμάτων και υαλωμάτων ώστε να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Διεξάγει πειράματα ώστε να καταλήξει στις συνταγές που θα χρησιμοποιήσει.
 • Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΓΑ (ΝΩΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


 • Προετοιμάζει τον πηλό σύμφωνα με την τεχνική που έχει επιλέξει (τροχός, φύλλα, μακαρόνια, χύτευση κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της κάθε τεχνικής.

 • Κατασκευάζει τα αντικείμενα με βάση τα σχέδιά του.

 • Φροντίζει για το σωστό φινίρισμα και στέγνωμα των νωπών αντικειμένων.

 • Διακοσμεί και να ζωγραφίζει, όταν αυτό είναι επιθυμητό σε αυτό το στάδιο (μπαντανάδες, πυροχρώματα, stain).

 • Μεταφέρει τα αντικείμενα στον χώρο στεγνώματος (ράφια).

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΟΠΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΕΡΓΩΝ (ΜΠΙΣΚΟΥΙ – Α΄ ΟΠΤΗΣΗ)


 • Κάνει το τελικό φινίρισμα αναλόγως της τεχνικής.

 • Μεταφέρει τα αντικείμενα στον χώρο του καμινιού.

 • Οργανώνει την τοποθέτηση των αντικειμένων ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και το πάχος των αντικειμένων.

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.

 • Τοποθετεί τα αντικείμενα εντός του καμινιού (καμινιάζει) σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές των αντικειμένων με σκοπό την κεραμοποίηση του πηλού.

 • Προγραμματίζει το καμίνι ανάλογα με τον κύκλο όπτησης που έχει αποφασίσει. Στα εναλλακτικά καμίνια τοποθετεί πυρόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας.

 • Ξεκαμινιάζει τα αντικείμενα, κάνει ποιοτικό έλεγχο και τα τοποθετεί σε κατάλληλο χώρο.
ΔΙΑΚΟΣΜΕΙ ΚΑΙ ΕΜΦΥΑΛΩΝΕΙ ΣΕ ΜΠΙΣΚΟΥΙ Ή ΝΩΠΟ (ΜΟΝΟΠΥΡΟ)


 • Διακοσμεί τις κατασκευές ανάλογα με την τεχνική που έχει επιλέξει (ζωγραφική, στένσιλ κ.λπ.).

 • Φτιάχνει τα υαλώματα που θα χρησιμοποιήσει βάσει των πειραμάτων και των τελικών συνταγών.

 • Εφυαλώνει τα μπισκουί αντικείμενα (ή νωπά σε περίπτωση μονόπυρης όπτησης) παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις και τηρώντας τις προδιαγραφές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί.

 • Προετοιμάζει τα αντικείμενα για το καμινίασμα (καθαρίζει τις πατούρες ώστε να μην κολλήσουν στις πυρόπλακες).

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ Ή ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΟΠΤΗΣΗ


 • Τοποθετεί τα κεραμικά στο καμίνι με απόσταση το ένα από το άλλο ώστε να μην κολλήσουν μεταξύ τους (χρησιμοποιεί ειδικά πυρίμαχα στηρίγματα-βάσεις όπου είναι αναγκαίο).

 • Ψήνει τα αντικείμενα ανάλογα με τον κύκλο όπτησης και το είδος ατμόσφαιρας που απαιτούν τα υαλώματα που επέλεξε.

 • Ξεκαμινιάζει τα κεραμικά από το καμίνι σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους τρόπους.

 • Κάνει ποιοτικό έλεγχο και κατά περίπτωση διορθώνει τα ελαττώματα και προχωράει σε διορθωτική όπτηση.

 • Προετοιμάζει τα αντικείμενα για τρίτη όπτηση, αν έχει επιλέξει αυτή την τεχνική (μεταλλικές ανταύγειες, λούστρα, ασήμι, χρυσό, πλατίνα, χαλκομανίες).

 • Ξεκαμινιάζει και τοποθετεί τα αντικείμενα στον χώρο αποθήκευσης (ράφια).

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ


 • Κοστολογεί τις πρώτες ύλες και τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία κατεργασίας, τις απώλειες, τα λειτουργικά έξοδα, την απόσβεση αγοράς μηχανημάτων, τις ασφαλιστικές εισφορές, το κόστος συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις και τα παρελκόμενα υλικά, το κόστος συσκευασίας.

 • Κοστολογεί τα προϊόντα που παράγει βάσει του χρόνου εργασίας και των γενικών εξόδων.

 • Μεταφέρει με ασφάλεια και τοποθετεί τα αντικείμενα στους αποθηκευτικούς χώρους, ανά είδος και μέγεθος.

 • Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας σε κάθε φάση της διαδικασίας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

enosi-IEK-Logo.png