top of page
Crossing the Finish Line

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)
Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)"Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού" έχουν καταρτιστεί επαρκώς ώστε να είναι υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την προπόνηση ομάδων ή ατόμων που ανήκουν σε συλλόγους ή είναι ανεξάρτητοι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, της τακτικής και της τεχνικής τους.

Επίσης οι απόφοιτοι της εν λόγω ειδικότητας είναι σε θέση να εκπονούν  προπονητικό πρόγραμμα και να ελέγχουν την αποτελεσματικότητά του χρησιμοποιώντας έγκυρες & αξιόπιστες δοκιμασίες (τεστ).
Η θέση του Προπονητή/Προπονήτριας, σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής δραστηριότητας-άθλησης του ανθρώπου, είναι η πιο άμεση στο άτομο. Δηλαδή, ενώ ο Ιατρός/Αθλητίατρος, ο Φυσιοθεραπευτής, ο Αθλητικός Ψυχολόγος, κ.ά., συμμετέχουν ενεργά στην προπονητική διαδικασία, ο Προπονητής είναι αυτός που συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, τα προσαρμόζει ανάλογα στο κάθε άτομο, και τελικά εκπονεί και εφαρμόζει το πρόγραμμα παρακολουθώντας από κοντά τον ασκούμενο/αθλούμενο.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τον κάτοχο διπλώματος ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) στην ειδικότητα «Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού» απασχολούν:

 • Αθλητικοί Σύλλογοι (παιδικά, εφηβικά, ανδρικά και γυναικεία τμήματα)

 • Ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες

 • Επαγγελματικές αθλητικές ομάδες

 • Αθλητικοί φορείς

 • Δημοτικά ή κοινοτικά και ιδιωτικά Γυμναστήρια

 • Δημοτικά ή κοινοτικά στάδια

 • Αθλητικές επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

 • Σχολεία

 • Καλοκαιρινά camps

 • Ιδιωτικά Εργομετρικά Κέντρα (Επίβλεψη & Εργομετρικός Έλεγχος ομάδων και ατόμων

Marathon Runners

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

•    Ανατομία
•    Φυσιολογία
•    Στοιχεία ορθοπεδικής
•    Άθλημα εξειδίκευσης Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV
•    Προπονητική 
•    Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
•    Αθλητική ψυχολογία
•    Αθλητική παιδαγωγική
•    Βιομηχανική των αθλητικών κινήσεων
•    Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος
•    Εργοφυσιολογία
•    Αθλητιατρική
•    Πρώτες βοήθειες- περίδεση
•    Αθλητική διαιτολόγια
•    Εργομετρία
•    Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού
•    Φυσικοθεραπεία

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Διπλωματούχος της ειδικότητας ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) «Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού» έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί το αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης και τεχνικής-τακτικής κατάρτισης, να θέτει εφικτούς στόχους και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα-μεθόδους για να τους επιτύχει.

Συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής δραστηριότητας-άθλησης του ανθρώπου, όπως ο Ιατρός/Αθλίατρος, ο Φυσιοθεραπευτής, ο Αθλητικός Ψυχολόγος, ο Διατροφολόγος, ο Γυμναστής κ.ά. συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, τα προσαρμόζει ανάλογα στο άτομο ή την ομάδα και τελικά εκπονεί και εφαρμόζει το κατάλληλο πρόγραμμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

I

Ι.ΙΕΚ Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού

Ετήσιος προγραμματισμός

 • Εκπαιδευτικός προγραμματισμός (τεχνικές και κανονισμοί των αθλημάτων του Κλασικού Αθλητισμού, ομαδική συνεργασία, αθλητική συμπεριφορά)

 • Αγωνιστικός προγραμματισμός (οργάνωση/επιλογή αθλητικών δραστηριοτήτων)

II 

Ι.ΙΕΚ Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού

Σχεδιασμός προπονητικών μονάδων

 • Προθέρμανση (ασκήσεις διατατικές, αεροβικές και μυϊκής προσαρμογής)

 •  Κυρίως προπόνηση (τεχνικές/τακτικές του αθλήματος, διατήρηση φυσικής κατάστασης)

 • Αποθεραπεία (ασκήσεις διατατικές, αεροβικές και μυϊκής προσαρμογής)

III

Ι.ΙΕΚ Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού

Αγωνιστική εκπαίδευση

 • Κανονισμοί αθλήματος (κανονισμοί διαιτησίας, αθλητική συμπεριφορά

 • Αγωνιστική προετοιμασία (βελτίωση φυσικής κατάστασης, ψυχολογική προετοιμασία, οργάνωση)

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

bottom of page