top of page
Image by Avel Chuklanov

Στη σύγχρονη Ταξιδιωτική Βιομηχανία οι τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση επιδιώκει να λειτουργεί βάσει σύγχρονων στρατηγικών, που θα της εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς. 
Ο ανταγωνισμός και η δυναμική παρουσία νέων προορισμών στα τουριστικά δρώμενα, όσο και οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επιβάλλουν μία συγχρονισμένη ηλεκτρονική παρουσία του τουριστικού προϊόντος. 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας τουριστικών μονάδων και γραφείων, να αναγνωρίζει τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς και να προσαρμόζει κατάλληλα τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που δραστηριοποιούνται μέσω Διαδικτύου, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες προβολής και διάχυσης του τουριστικού προϊόντος. 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων: 
•    Τουριστικών γραφείων
•    Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
•    luxury resorts 
•    Τουριστικών οργανισμών
•    Τουριστικών επιχειρήσεων
•    Επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων
•    Μεταφορικών επιχειρήσεων
•    Διαδικτυακών, τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
•    Γραφείων Έκδοσης Εισιτηρίων
•    Επιχειρήσεων Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών (Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Σκαφών, Αεροπλάνων)
•    Αεροπορικών Εταιριών

Image by Chronis Yan

ΙΕΚ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έμμισθη Πρακτική

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ

ATLANTICA.png
 ΕΜΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ως ειδικά επαγγελματικά προσόντα μπορούν να αναφερθούν: 
• Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
• Αερομεταφορές. 
• Διαχείριση Εισερχόμενου - Εξερχόμενου Τουρισμού. 
• Αεροπορικοί Ναύλοι - Έκδοση Εισιτηρίων - Συστήματα Κρατήσεων. 
• Διαχείριση ιστοσελίδων διασύνδεσης τουριστικών εταιρειών και προϊόντων τουρισμού. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

•    Τουρισμός Ι, ΙΙ 
•    Οργάνωση και λειτουργιά τουριστικών επιχειρήσεων Ι, ΙΙ 
•    Εισαγωγή στις τεχνολογίες πληροφορικής 
•    Αγγλική τουριστική ορολογία 
•    Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα 
•    γαλλικά 
•    διοίκηση επιχειρήσεων Ι, ΙΙ 
•    Αρχές οικονομικής θεωρίας 
•    Αεροπορικοί ναύλοι 
•    Εφαρμογές υπολογιστών στην τουριστική βιομηχανία I, II, III 
•    Ψηφιακό marketing στην τουριστική αγορά I, II 
•    Τουριστικό marketing – δεξιότητες πωλήσεων 
•    Λογιστική τουριστικών επιχειρήσεων 
•    Τουριστική γεωγραφία -  ταξιδιωτικοί οδηγοί 
•    Στοιχεί εμπορικού δικαίου & τουριστικής νομοθεσίας 
•    Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 
•    Εξυπηρέτηση πελατών: τομείς τουριστικών υπηρεσιών & εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
•    Ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων στην ταξιδιωτική βιομηχανία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

I

ΙΕΚ

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από Μεμονωμένους μόνο Ταξιδιώτες (Individuals) ή Οργανωμένες Ομάδες Ταξιδιωτών (Groups).

 • Αεροπορικό Εισιτήριο (Ναύλοι-Ticketing).

 • Εισιτήρια Πλοίων, Τραίνων, Λεωφορείων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς.

 • Ξενοδοχεία (Υπηρεσίες Διαμονής &Εστίασης).

 • Θαλάσσιος Τουρισμός (Κρουαζιέρες-Yachting).

 • Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων.

 • Τουριστικά Λεωφορεία.

 • Νέες μορφές Τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (αθλητικός, πολιτιστικός, περιπέτειας κ.ά.).

 • Tour Leaders.

II 

ΙΕΚ

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Δημιουργία Πακέτων Διακοπών (Package Tours/Holidays).

Η δημιουργία Πακέτων Διακοπών (Package Tours//Holidays) αφορά είτε στον Εσωτερικό/ Domestic , Εισερχόμενο / Incoming, είτε στον Εξερχόμενο / Outgoing Τουρισμό. Το κυρίως αντικείμενο του πακέτου μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη μορφή τουρισμού (π.χ. Επαγγελματικός, Αθλητικός, Περιηγητικός κ.ά.) ή συνδυασμός.

Για τη δημιουργία των Πακέτων Διακοπών, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Μορφοποιεί το Συνολικό Πακέτο σαν Προϊόν προς πώληση και παράλληλα, εξασφαλίζει τις διαθέσιμες τουριστικές υπηρεσίες στον τόπο του προορισμού και εισπράττει χρηματική προκαταβολή από τον πελάτη.

 • Οριστικοποιεί τις κρατήσεις.

 • Εκδίδει τα Εισιτήρια και τα Voucher για λογαριασμό του πελάτη.

III

ΙΕΚ

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο Εσωτερικό (Εσωτερικός & Εισερχόμενος / Incoming Τουρισμός).

Είναι όλες οι ενέργειες που συντείνουν στη διαχείριση ενός αριθμού εισερχομένων τουριστών είτε σαν groups είτε σαν Individuals, από τη στιγμή της άφιξή τους στη χώρα προορισμού τους έως την αναχώρηση τους.

Για να μπορεί να διαχειρίζεται Εξερχόμενο Τουρισμό, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί τα παρακάτω:

 • Να δημιουργεί φάκελο εισερχομένων FIT & GIT’s Τουριστών. 

 • Να κοστολογεί τις υπηρεσίες που του ζητούνται στο πλαίσιο του φακέλου.

 • Να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στην παρεχόμενη υπηρεσία. 

 • Να προμηθεύεται και να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά.

 • Να εκτελεί το πρόγραμμα του φακέλου. 

IV

ΙΕΚ

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν Ταξίδια στο Εξωτερικό (Outgoing Τουρισμός).

Είναι όλες οι ενέργειες που συντείνουν στη διαχείριση ενός αριθμού εξερχόμενων τουριστών είτε σαν groups είτε σαν Individuals, από τη στιγμή της αναχώρηση τους για τη χώρα προορισμού τους έως την επιστροφή τους στη χώρα τους.

Για να μπορεί να διαχειρίζεται Εξερχόμενο Τουρισμό, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί τα παρακάτω:

 • Να δημιουργεί φάκελο εξερχόμενων Τουριστών σύμφωνα με την αλληλογραφία του γραφείου.

 • Να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στην προτεινόμενη υπηρεσία.

 • Να μεριμνά ώστε να εκτελείται το πρόγραμμα του φακέλου από τον ανταποκριτή.

 • Να εκτελεί την εκκαθάριση, το κλείσιμο και την αρχειοθέτηση του φακέλου.

v

ΙΕΚ

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Υπηρεσίες και πληροφορίες για Ταξίδια Αναψυχής (Leisure Travel).

Είναι η εξυπηρέτηση της ταξιδιωτικής ανάγκης του Τουρίστα που επιζητά υπηρεσίες και τουριστικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών είτε στην χώρα του, είτε εκτός.

VI 

ΙΕΚ

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Υπηρεσίες και πληροφορίες για Επαγγελματικά Ταξίδια (Business Travel).

Υπηρεσίες και πληροφορίες για Επαγγελματικά Ταξίδια (Business Travel). Είναι η εξυπηρέτηση της ταξιδιωτικής ανάγκης του επαγγελματία ή του στελέχους μιας επιχείρησης είτε στην χώρα του, είτε εκτός, έχοντας σαν γνώμονα την υψηλή ανάγκη επαγγελματισμού και αξιοπιστίας.

VII

ΙΕΚ

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Υπηρεσίες και πληροφορίες για τη Διοργάνωση Συνεδρίων (Conference).

Αφορά στην κάλυψη των συνεδριακών ή άλλων αναγκών (Conference, Congress, Seminar, Training Programmes,Exhibitions, Product Presentations or Collections) είτε της εγχώριας είτε της εξωτερικής δημόσιας και ιδιωτικής(εταιρικής) αγοράς με συμμετοχή και ξένων ή όχι αποστολών, έχοντας σαν κύριο θέμα τους το εμπορικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον.

ViII

ΙΕΚ

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Υπηρεσίες και πληροφορίες για Tαξίδια Κινήτρων (Incentive Travel).

  .

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης

Το κλειδί της επιτυχίας για ένα ισχυρό κρατικό δίπλωμα είναι οι εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών.

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της  να παρακολουθήσου