• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Το τμήμα Τουριστικών Σπουδών στην έκθεση εναλλακτικού τουρισμού.


Στις 16/11/19 σπουδαστές του ΙΕΚ Ένωση επισκέφτηκαν την έκθεση Greek Panorama, έκθεση εναλλακτικού τουρισμού. Εκεί, εκτός των άλλων, είχαν και την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τουριστικά γραφεία για δραστηριότητες που αφορούν στην τουριστική αγορά του εναλλακτικού και μαζικού τουρισμού.

#Ενημέρωση

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17