• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Κάντε το κλικ!


Κάντε το κλικ!

Εγγραφείτε τώρα στο Ιεκ Κομμωτικής Τέχνης και κερδίστε την κουρευτική μηχανή και τα πρώτα σας ψαλίδια.

Αποκτήστε Κρατικό Πτυχίο στην Εκπαιδευτική Ένωση.

👉 https://www.iek-enosi.gr/komotiki