• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Κάντε το κλικ!


Κάντε το κλικ!

Εγγραφείτε τώρα στο Ιεκ Κομμωτικής Τέχνης και κερδίστε την κουρευτική μηχανή και τα πρώτα σας ψαλίδια.

Αποκτήστε Κρατικό Πτυχίο στην Εκπαιδευτική Ένωση.

👉 https://www.iek-enosi.gr/komotiki


  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17