• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Προκηρύξεις Θέσεων σε Δημόσιες δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Εξασφαλίστε την μέγιστη μοριοδότηση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στις Δημόσιες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρακολουθώντας τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα της Εκπαιδευτικής Ένωσης.

Δείτε την Ειδική Τιμή:

https://www.edu-enosi.gr/megista-moria

Πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης Κε.Δι.Βι.Μ1

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Επίσημο Φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: 2101590)

#Μοριοδοτούμενα

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17