top of page

Γενική Κομμωτική
Κε.Δι.Βι.Μ.

Με σαφή και συστηματική εκπαίδευση, οι σπουδαστές Κομμωτικής του Κ.Δ.Β.Μ. μαθαίνουν τη βασική κομμωτική τέχνη σε όλο της το φάσμα: κούρεμα, χτένισμα, βαφή, κλπ στους τομείς της Γυναικείας, Ανδρικής, Παιδικής κομμωτικής.

Με το πτυχίο τους οι απόφοιτοι μπορούν να αποκτήσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος έχοντας συμπληρώσει πριν, μετά ή παράλληλα ένσημα 24 μηνών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ


1. Ο απόφοιτος Κομμωτικής Κε.Δι.Βι.Μ2, μετά την κατάρτισή του είναι ικανός για κομμώσεις ανδρών, γυναικών και παιδιών καθώς και όλες τις βασικές και σύγχρονες εργασίες περιποίησης μαλλιών, όπως διάγνωση χρώματος, αποχρωματισμός, βαφή, περμανάντ, μπαλαγιάζ κ.ά.

2. Μπορεί να απασχοληθεί ως κομμωτής στο χώρο του κομμωτηρίου.

3. Μπορεί ακόμα να απασχοληθεί ως στέλεχος σε βιομηχανίες - εταιρείες προϊόντων κομμωτικής.

4. Ως ελεύθερος επαγγελματίας ή επικεφαλής σε μεγάλες ομάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρείες), θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση κ.ά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα Κομμωτικής Κε.Δι.Βι.Μ2 απευθύνεται είτε σε αρχάριους που θέλουν να γνωρίσουν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της κομμωτικής τέχνης, είτε σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν ή να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Αφορά κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η κομμωτική είναι ένας κλάδος που απαιτεί υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση.

Στόχος της ειδικότητας αυτής είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα για την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση και να κατοχυρώνει τόσο τους ίδιους όσο και τους πελάτες τους προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών περιποίησης κόμης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Η Εκπαιδευτική Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png
bottom of page