• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Διαταραχές διάθεσης, συναισθήματος και διαγωγής στην παιδική και εφηβική ηλικία | Σεμινάριο στα Ιωάν


Στο σεμινάριο θα μελετήσουμε διεξοδικά τις διαταραχές διάθεσης, θα αναφερθούμε σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρείται μεταβολή της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου και θα ακολουθήσουν μελέτες περίπτωσης (case study) και ανοικτή συζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

#θεωρητικό #Ιωάννινα #οικογένεια #παιδί #έφηβος #ψυχολογία #Δεκέμβριος #HotelOlympic

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17