• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Μάθετε Κοπτική - Ραπτική στην Ένωση και προσθέστε πολλούς ...πόντους στο εισόδημά σας! Για λίγες μέρ


Εφοδιαστείτε με μία ειδικότητα που αυτή την στιγμή παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Προσφορά: Με την εγγραφή σας κερδίζετε ένα Σεμινάριο της επιλογής σας δωρεάν!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες της ειδικότητας "Κοππτική - Ραπτική": https://www.iek-enosi.gr/koptiki-raptiki

Για άμεση προσωπική ενημέρωση: https://www.iek-enosi.gr/epikoinonia

#ΚοπτικήΡαπτική #ΚεΔιΒιΜ1 #Μόδα

89 προβολές