• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Σχολική αποτυχία: Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης. Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις για τον γονέα,


Στο σεμινάριο αναλυθεί διεξοδικά ο όρος «σχολική αποτυχία» και οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή. Θα εξετασθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού, του γονέα και του ειδικού και θα ακολουθήσουν μελέτες περίπτωσης (case study).

  • Τόπος Διεξαγωγής: HOTEL OLYMPIC, Μελανίδη 2 & Μιχ. Αγγέλου, Ιωάννινα

  • Ημερομηνία: Κυριακή 3 Δεκεμβρίου

  • Διάρκεια: 5 ώρες

  • Ώρα: 11:00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

#θεωρητικό #Ιωάννινα #οικογένεια #παιδί #έφηβος #ψυχολογία #Δεκέμβριος #HotelOlympic

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17