top of page

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) 

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

O απόφοιτος των ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) ειδικότητας Βοηθός Εργοθεραπευτή βοηθάει, φροντίζει και εργάζεται με άτομα που αντιμετωπίζουν φυσικές, ψυχικές και νοητικές διαταραχές ώστε να ανακτήσουν και να διατηρήσουν δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους, να βελτιώσουν τη ζωή τους και να είναι ανεξάρτητοι και παραγωγικοί.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο Βοηθός Εργοθεραπείας απασχολείται σε διάφορες μονάδες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όπου υπάρχει Εργοθεραπευτής πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επικουρώντας και υποβοηθώντας το έργο του.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» µπορούν να εργαστούν στον Ιδιωτικό και τον  Δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε. σε:

 • Νοσοκομεία (γενικά, ορθοπεδικά, παιδιατρικά, ψυχιατρικά)

 • Δομές για ηλικιωμένους

 • Κέντρα Αποκατάστασης

 • Κέντρα Αναπτυξιακά

 • Δομές Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας

 • Κέντρα Απεξάρτησης

 • Σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

 • Ειδικά σχολεία

 • Βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία

 • Κατασκηνώσεις

 • Σωφρονιστικά καταστήματα- φυλακές

 • Θεραπευτήρια

 • Μ.Κ.Ο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

•    ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
•    ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
•    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 
•    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 
•    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
•    ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ 
•    ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
•    ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
•    ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
•    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
•    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
•    ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
•    ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
•    ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
•    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 
•    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ 
•    ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
•    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι, ΙΙ 
•    ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
•    ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
•    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
•    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
•    ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
•    ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
•    ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
•    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
•    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
•    ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:
1. Tης ψυχολογίας
2. Tης χειρωνακτικής άσκησης
3. Tης θεραπευτικής αποκατάστασης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας των ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) «Βοηθός Εργοθεραπείας» διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια της κατάρτισής του, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό του Εργοθεραπευτή σε άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής ή και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή. Πρόκειται για άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές ή άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς, όπως άτομα τρίτης ηλικίας, φυλακισμένους, εξαρτημένους κ.α.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο απόφοιτος αναπτύσσει δεξιότητες για:
1. Διαδραστικά παιχνίδια και ασκήσεις
2. Ασκήσεις κινητικών δεξιοτήτων
3. Πρώτες Βοήθειες
4. Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία
5. Δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ατόμων με δυσλειτουργία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png
bottom of page