top of page

ΙΕΚ
Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου» με τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει, εφαρμόζει τις αρχές της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης και στοχεύει στην υποστήριξη των Νοσηλευτικών Πράξεων που αποσκοπούν: 

  1. Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας ή της αυτονομίας των ζωτικών λειτουργιών του αρρώστου. 

  2. Στην ένταξη του αρρώστου στο περιβάλλον του νοσοκομείου και κατά περίπτωση στις ιδιαίτερες συνθήκες του χειρουργείου. 

  3. Στην εφαρμογή των Ιατρικών Οδηγιών. 

Τομείς Απασχόλησης 

O απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου», μπορεί να εργαστεί σε:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου» μπορεί να εργαστεί σε:  
Νοσηλευτικές Μονάδες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα:

  • Σε χειρουργικές κλινικές και ειδικότητες αυτών. 

    • Χειρουργείο, ως Βοηθός Νοσηλευτή Εργαλειοδότη

    • Ως Βοηθός Νοσηλευτή Κίνησης. 

  • Κέντρα Υγείας.

Πρακτική Άσκηση

σε Νοσοκομεία και Κλινικές

Επαγγελματικά Προσόντα 

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου» (Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου)συνίστανται στα ακόλουθα:  
•    Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας υγιεινής και αποστείρωσης που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χειρουργείων. 
•    Επιλεγεί, προμηθεύεται, υποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων επεμβάσεων στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας τα απαραίτητα υλικά εργασίας (εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.).  
•    Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς  (Χειρουργικό Νοσηλευτικό Φυλλάδιο, στατιστικά έντυπα, κ.λπ.).
•      Συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με την ιδιότητα του Βοηθού Νοσηλευτή Εργαλειοδότη ή Βοηθού του Νοσηλευτή Κίνησης.
•      Προετοιμάζει και διευθετεί την χειρουργική αίθουσα.

Μαθήματα

•    Νοσηλευτική Ι, ΙΙ 
•    Πρώτες Βοήθειες 
•    Ανατομία 
•    Φυσιολογία 
•    Φαρμακολογία 
•    Υγιεινή - Μικροβιολογία 
•    Χειρουργική Ι, ΙΙ 
•    Παθολογία 
•    Γυναικολογία - Παιδιατρική 
•    Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας 
•    Νοσηλευτική Χειρουργική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
•    Αποστείρωση - Απολύμανση 
•    Χειρουργική Αναισθησία & Ανάνηψη 
•    Νοσηλευτική Χειρουργική Ι,ΙΙ 
•    Χειρουργικής Τεχνικές- Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά
•    Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης

Το κλειδί της επιτυχίας για ένα ισχυρό κρατικό δίπλωμα είναι οι εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών.

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της  να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας των εξετάσεων για να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουν στις εξετάσεις.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Please reload

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών.  

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Please reload

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

bottom of page