top of page

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)
Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)

O  απόφοιτος  της  ειδικότητας  «Τεχνικός  Μαγειρικής  Τέχνης  –  Αρχιμάγειρας  (Chef)»,  με  τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και  τη  λειτουργία  μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και  τύπου. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα.

Chef at Work

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• παρασκευή  και  παράθεση  των  εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας με βάση τις πρότυπες συνταγές και τις συνταγές που συντάσσει ο ίδιος,
• ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση και αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσμάτων,
• κατανομή, τεμαχισμός των πρώτων υλών, προετοιμασία τους και χρήση τους με σκοπό την παρασκευή και την παράθεση του εδέσματος.
• σύνθεση του μενού με βάση τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες γαστρονομίας,
• διακόσμηση και παρουσίαση των εδεσμάτων,
• οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

•    Εφαρμογή τεχνικών έρευνας αγοράς και επικοινωνίας.

•    Εφαρμογή βασικών κανόνων οργάνωσης και αρχειοθέτησης.

•    Χειρισμός συστημάτων μηχανοργάνωσης.

•    Εφαρμογή συγκεκριμένων οδηγιών και βασικών κανόνων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

•    Εφαρμογή κανόνων προμήθειας εμπορευμάτων.

•    Εφαρμογή τεχνικών ελέγχου αποθήκης.

•    Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ενημέρωσης γύρω από το επάγγελμά του.

•    Τήρηση διαιτητικών και αγορανομικών κανόνων σύνθεσης εδεσματολογίου.

•    Τήρηση στοιχειών εργατικής νομοθεσίας.

•    Τήρηση κανόνων τυποποίησης μενού και εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων.

•    Εφαρμογή των κανόνων των συνταγών παρασκευής εδεσμάτων (πρότυπων και δικής του σύνταξης).

•    Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων-Τήρηση HACCP.

•    Εφαρμογή κανόνων παρουσίασης κάρτας εδεσματολογίου.

•    Τήρηση κανόνων παράθεσης μενού και εφαρμογή των γαστρονομικών κανόνων.

•    Τήρηση κανόνων παρουσίασης των εδεσμάτων και εφαρμογή των γαστρονομικών κανόνων.

•    Χειρισμός ηλεκτρονικών συστημάτων αναγγελίας (micros).
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΓΑΛΛΙΚΑ

 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ι

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

 • ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

 • ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ

 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ

 • ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Ι

 • ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 • ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ

 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

 • ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ IV

 • ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΙ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

logo-simple.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Gourmet Meal
Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης

Το κλειδί της επιτυχίας για ένα ισχυρό κρατικό δίπλωμα είναι οι εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών.

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της  να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας των εξετάσεων για να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουν στις εξετάσεις.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Please reload

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών.  

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Please reload

bottom of page