top of page

Κε.Δι.Βι.Μ.
Διαπολιτισμική εκπαίδευση: συγχρονες εφαρμοσμένες ψυχολογικές και κοινωνικές θεωρίες στη σχολική τάξη

Το πρόγραμμα προσφέρει την θεωρητική και πρακτική γνώση στα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθεί κανείς επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Τόσο το θεωρητικό και πρακτικό μέρος, όσο και το βιωματικό εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση απέναντι στην ετερότητα, την αποδοχή και τον σεβασμό του διαφορετικού, μέσω της κατανόησης και αξιοποίησης της πολυπλοκότητας των κοινωνιών από το παρελθόν έως σήμερα. Προσφέρει τις κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές ενισχύοντας τον ευαίσθητο ρόλο που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε να βελτιώσουν τόσο το διδακτικό τους έργο όσο και να συμβάλλουν πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στον σχολικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Το βιωματικό μέρος αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και στην εισαγωγή τους σε τεχνικές δυναμικής της ομάδας (ομαδοσυνεργατική μέθοδος), οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση, διαχείριση και παρέμβαση, απαραίτητο εφόδιο για την ομαλή λειτουργία ετεροπροσδιορισμένων ομάδων. 

Το πρόγραμμα προσφέρεται και εξαποστάσεως, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας, που είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Που απευθύνεται

Εκπαιδευτές ενηλίκων, κοινωνικούς λειτουργούς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς μεταδευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης, ψυχολόγους, εργαζόμενους των υποδοχών και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, φοιτητές, σχολικούς συμβούλους, ευαισθητοποιημένους πολίτες σε θέματα διαφορετικότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι

Αναμένεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση:
Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τις διαστάσεις της διαφορετικότητας, της ταυτότητας, της διαδικασίας δημιουργίας των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και του ρατσισμού στο σχολείο και στην κοινωνία.
Να επισημαίνουν και βιωματικά να τονίζουν το αίσθημα του "συνανοίκειν", επισημαίνοντας τις πολιτισμικές διάφορες και την ετερότητα στις αξίες.
Να αξιοποιούν δημιουργικά έννοιες όπως η κουλτούρα, η ταυτότητα, η ετερότητα και η πολυπολιτισμικότητα για την βελτίωση του διδακτικού τους έργου.
Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των μειονοτικών- εθνοτικών και μεταναστευτικών ομάδων της χώρας.
Να γνωρίζουν τα μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Να διαχειρίζονται με επιτυχία μια πολυπολιτισμική τάξη (γηγενείς, αλλοδαποί, παλιννοστούντες) χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές.
Να αναπτύξουν δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας και να συμβάλουν πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στον σχολικό και κοινωνικό χώρο.
Να σχεδιάζουν συμβουλευτική παρέμβασης ετερογενούς ομάδας και να παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε νέους μετανάστες.
Να αποκομίσουν τόσο γνώση των προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών αναζητήσεων του καθενός όσο και δεξιότητες που στοχεύουν στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου αναζήτησης λύσεων προάγοντας την δυναμική της ομάδας.

Πλεονεκτήματα

Η επιμόρφωση πέρα από το θεωρητικό και πρακτικό μέρος, παρέχει 4 βιωματικές συναντήσεις που στόχο έχουν να καλλιεργήσουν οι επιμορφούμενοι δεξιότητες και τεχνικές επικοινωνίας και εμψύχωσης της ομάδας καθώς και καλές πρακτικές αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που τυχόν ανακύπτουν στην σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Θα τους δώσει ερεθίσματα για προσωπική ανάπτυξη και τα κατάλληλα εφόδια ώστε στη λειτουργία της ομάδας να προωθούν την σύνθεση της ετερότητας και να αποσοβούν τις διαλυτικές τάσεις. Ας μη ξεχνάμε ότι η αποδοχή αυτού που ορίζουμε ως διαφορετικό περνάει μέσα από την αποδοχή διαφορετικών κομματιών του εαυτού μας.


Επιστημονική υπεύθυνη και υπεύθυνη διδασκαλίας:
Δρ. Αντωνία Λ. Ποθουλάκη
Ψυχοθεραπεύτρια LBT, μεταδιδακτορική ερευνήτρια εφαρμοσμένης φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, συνεργάτης της Εθνικής Αμερικάνικης Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής Εταιρίας (NPCA).

Το βιωματικό μέρος του σεμιναρίου διεξάγεται με την συνεργασία του: 

Καρπενησιώτης Στάθης
Κλινικός ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής ομαδας, οικογένειας.

Ενδεικτική θεματολογία ενοτήτων

Οι έννοιες διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, κουλτούρα, ταυτότητα, στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός, ξενοφοβία, Ισλαμοφοβία.
Ανθρώπινα δικαιώματα και στρατηγικές για την μετανάστευση (νομικό πλαίσιο).
Αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα, ισοτιμία μορφωτικού κεφαλαίου.
"Ίσο σχολείο" και εθνικό πολιτιστικές ανισότητες.
Μοντέλα και στρατηγικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μάθησης υπό την οπτική του Vygotsky.
Διαχείρηση συγκρούσεων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Το "κλίμα" της τάξης: γηγενείς, αλλοδαποί, παλιννοστούντες.
Οι δεξιότητες του εκπαιδευτή διαπολιτισμικής τάξης μεταδευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Κοινωνικός εποικοδομισμός και σχολική τάξη ή ομάδα.
Η δυναμική της ομάδας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Ο απόφοιτος παίρνει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το κρατικό δίπλωμα που προσφέρει ο εκπαιδευτικός όμιλος «Εκπαιδευτική Ένωση» είναι το κλειδί που εξασφαλίζει την είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ανοίγει τις πόρτες για μία καλύτερη και σίγουρη επαγγελματική πορεία.

Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα.

 

  • Facebook - White Circle

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Please reload

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών.  

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Please reload

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

bottom of page