top of page
24grammata.png

ΙΕΚ
Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων & Διόρθωση - Επιμέλεια Κειμένων

Η ειδικότητα ΙΕΚ Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων & Διόρθωση - Επιμέλεια Κειμένων παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα την λογοτεχνικής μετάφρασης, καθώς και της διόρθωσης και επιμέλειας κειμένων. Η μετάφραση μυθιστορημάτων, διηγημάτων, ποιημάτων, θεατρικών έργων και οποιουδήποτε γραπτού λογοτεχνικού κειμένου απαιτεί αφοσίωση και βαθιά κατανόηση των λογοτεχνικών ειδών και των εποχών. Η μετάφραση, η διόρθωση και η επιμέλεια, αποτελούν δημιουργικές διαδικασίες στις οποίες απαιτείται επιστημονική γνώση της ιστορίας της λογοτεχνίας, της θεωρίας και της μεθοδολογίας της μετάφρασης, της κειμενογνωσολογίας, αλλά και της μεθοδολογίας της επιμέλειας, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο επιστημονικά αποτέλεσμα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας ΙΕΚ Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων & Διόρθωση - Επιμέλεια Κειμένων εργάζεται:

•    ως μεταφραστής λογοτεχνικών κειμένων
•    ως μεταφραστής θεατρικών έργων
•    ως μεταφραστής φιλοσοφικών και άλλων έργων
•    ως συνεργάτης σε μεταφραστικά γραφεία στο πεδίο της λογοτεχνικής μετάφρασης
•    ως επιμελητής εκδόσεων σε εκδοτικούς οίκους 
•    ως διορθωτής και επιμελητής σε περιοδικά και ημερήσια έντυπα 
•    ως επιμελητής σε κείμενα ιστοσελίδων
•    ως διορθωτής τεχνικών και μεταφρασμένων κειμένων

  • Εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση

  • Δυνατότητα εργασίας

  • Δυνατότητα Έκδοσης

Η συνεργασία της Εκπαιδευτικής Ένωσης με τις εκδόσεις 24γράμματα παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με τον κόσμο των εκδόσεων, να γνωρίσουν το πραγματικό περιβάλλον εργασίας και να τους δοθούν νέες ευκαιρίες και περισσότερες προοπτικές για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.

Ο εκδοτικός οίκος παρέχει εξειδικευμένα workshop με τους συγγραφείς, επιμελητές, μεταφραστές και διορθωτές του, καθώς και εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση στις ειδικότητες "Δημιουργική Γραφή" και "Λογοτεχνική Μετάφραση, Διόρθωση και Επιμέλεια Κειμένων". Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο και δυνατότητα έκδοσης των έργων τους.

24grammata.png

•    Ιστορία της Λογοτεχνίας
•    Έρευνα Συγγραφής – Μεθοδολογία
•    Θεωρία και Μεθοδολογία στη Μετάφραση Κειμένων
•    Συχνότητα Λαθών και Αντιμετώπισή τους
•    Βοηθήματα και Εργαλεία
•    Αγγλικά 
•    Γαλλικά 
•    Τυπογραφία και Σελιδοποίηση 
•    Κειμενογνωσολογία 
•    Δοκίμιο / Διήγημα / Μυθιστόρημα
•    Θεωρία και Μεθοδολογία στη Διόρθωση και Επιμέλεια Κειμένων
•    Ασκήσεις Μετάφρασης 
•    Ασκήσεις Επιμέλειας και Διόρθωσης

•    Διαθεματική Εργασία
•    Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

bottom of page