• Ι.ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

Νέα Online Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Πρόγραμματα


Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διάρκεια: 3 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 190€

Περισσότερα

Ειδική Αγωγή: Συνεργασία Ειδικών (Ψυχολόγου-Παιδοψυχολόγου, Συνοδού Παράλληλης Στήριξης, Κοινωνικού Λειτουργού, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, Σχολικού Νοσηλευτή), με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Διάρκεια: 2 μήνες - 300 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Περισσότερα

Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Διάρκεια: 2 μήνες - 300 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Περισσότερα

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Διάρκεια: 2 μήνες - 300 ώρες

Συμμετοχή: 190€

Περισσότερα

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διάρκεια: 3 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 195€

Περισσότερα

Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.): Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ)

Διάρκεια: 2 μήνες - 300 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Περισσότερα

Βασικές Αρχές και Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διάρκεια: 3 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 195€

Περισσότερα

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

Διάρκεια: 2 μήνες - 300 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Περισσότερα

Εισαγωγή στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διάρκεια: 2 μήνες - 300 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Περισσότερα

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια: 3 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 195€

Περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Διάρκεια: 2 μήνες - 300 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Περισσότερα

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διάρκεια: 2 μήνες - 300 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα των Μοριοδοτούμενων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων:

https://www.iek-enosi.gr/moriodotoymena-programmata

Για την εγγραφή σας επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής: 210 3235200


Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17