top of page

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) 
Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού & Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Η ειδικότητα «ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού & Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» ανήκει στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ο σχεδιασμός της ειδικότητας είναι προσαρμοσμένος στις σύγχρονες μεθόδους ερμηνείας των μνημείων, λαμβάνοντας υπόψη του τις διεθνώς σύγχρονες απόψεις προσέγγισης των θρησκευτικών μνημείων και δίνοντας έμφαση αφενός στη γνωστική διαδικασία και αφετέρου στη βιωματική εμπειρία και διήγηση.
Στόχος ειδικότητας:
Στόχος του προγράμματος είναι ο συνδυασμός της απόκτησης των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων των μνημείων του θρησκευτικού ενδιαφέροντος με την επαγγελματική πρακτική δραστηριότητα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα η οποία διαθέτει πλούτο μνημείων αρχαίου, βυζαντινού, παραδοσιακού και σύγχρονου πολιτισμού, οι απόφοιτοι της ειδικότητας του «ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού & Προσκυνηματικών Περιηγήσεων», έχουν πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα επαγγελματική προοπτική τόσο σε θρησκευτικό όσο και πολιτιστικό πλαίσιο στον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο.

Τουριστικά Μαθήματα

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την ιδέα του τουρισμού όπως:
● Αρχές Θρησκευτικού Τουρισμού
● Τεχνικές Οργάνωσης Ταξιδιού
● Τουριστική Γεωγραφία & Θρησκευτικά Μνημεία στο Εξωτερικό
● Τουριστική Γεωγραφία & Θρησκευτικά Μνημεία στην Ελλάδα
● Επιχειρηματικότητα & Θρησκευτικός Τουρισμός
● Τεχνική Επικοινωνίας - Αγωγή Προσκυνητή
● Τουριστικό Marketing - Δεξιότητες Πωλήσεων
● Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας
● Συνεργείες Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Θεολογικά Μαθήματα

Στην ενότητα αυτή των μαθημάτων οι σπουδαστές μας γνωρίζουν βασικές έννοιες της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης όπως:
● Στοιχεία Χριστιανικής Αρχαιολογίας

● Στοιχεία Θεολογίας
● Στοιχεία Θρησκειολογίας
 

Γενικά μαθήματα

● Αγγλική Τουριστική Ορολογία
● 2η Ξένη Γλώσσα (επιλογή)
● Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
● Υγιεινή - Πρώτες Βοήθειες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Η ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png
bottom of page