Θρησκευτικός Τουρισμός & Προσκυνηματικές Περιηγήσεις
Ι.ΙΕΚ
Εκκλησιαστική & Πολιτιστική Κατάρτιση Κε.Δι.Βι.Μ1
Ιεροράπτης
Κε.Δι.Βι.Μ1
Ορθόδοξη Λατρεία καi Ποιμαντική Φροντίδα
Κε.Δι.Βι.Μ1
Υπάλληλος Εκκλησιαστικού Γραφείου Κε.Δι.Βι.Μ1
Επιτομή Ορθόδοξης Θεολογίας
Κε.Δι.Βι.Μ1
Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής "Κ.Α. Ψάχος"
ΩΔΕΙΟ
Βυζαντινή Αγιογραφία
Κε.Δι.Βι.Μ1
Συντήρηση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Κε.Δι.Βι.Μ1
Show More
Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17