Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής "Κ.Α. Ψάχος"

Η Εκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική είναι η επίσημη μουσική τέχνη της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έτσι στην Εκπαιδευτική Ένωση με αφορμή τη γενική εισαγωγή στο πρόγραμμα της «Εκκλησιαστικής, Θεολογικής και Πολιτιστικής Κατάρτισης» δημιουργήσαμε το τμήμα της «Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής Ωδείο Κ. Ψάχος», προκειμένου οι σπουδαστές μας να μπορούν να αποκτήσουν τίτλους Πτυχίων και Διπλωμάτων ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Στη σχολή λειτουργούν τμήματα όλων των τάξεων.

Σχολή Αναγνωρισμένη

από το Κράτος

Θρησκευτικός Τουρισμός & Προσκυνηματικές Περιηγήσεις
Ι.ΙΕΚ
Εκκλησιαστική & Πολιτιστική Κατάρτιση Κε.Δι.Βι.Μ1
Ιεροράπτης
Κε.Δι.Βι.Μ1
Ορθόδοξη Λατρεία καi Ποιμαντική Φροντίδα
Κε.Δι.Βι.Μ1
Υπάλληλος Εκκλησιαστικού Γραφείου Κε.Δι.Βι.Μ1
Επιτομή Ορθόδοξης Θεολογίας
Κε.Δι.Βι.Μ1
Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής "Κ.Α. Ψάχος"
ΩΔΕΙΟ
Βυζαντινή Αγιογραφία
Κε.Δι.Βι.Μ1
Συντήρηση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Κε.Δι.Βι.Μ1
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17