Βουνά

ΙΕΚ
Συνοδός Βουνού

O απόφοιτος  της ειδικότητας ΙΕΚ «Συνοδός Βουνού», με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εργάζεται  συνοδεύοντας ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που πραγματοποιούν, στα πλαίσια οργανωμένων τουριστικών προγραμμάτων, δραστηριότητες στο βουνό και στη φύση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Με την αύξηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα, παρατηρείται η ανάγκη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την παροχή των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
Ο «Συνοδός βουνού» μπορεί να εργαστεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εργαζόμενος με εξαρτημένη εργασία:
• Σε ορειβατικές εκδρομές – εξορμήσεις τις οποίες ο ίδιος διοργανώνει.
• Σε ορειβατικές-πεζοπορικές εκδρομές που διοργανώνει τουριστικό γραφείο.
• Ως διοργανωτής δραστηριοτήτων υπαίθριας αθλητικής αναψυχής.
• Επίσης, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ως επιτηδευματίες πάροχοι υπηρεσιών υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων ή ως εργαζόμενοι σε νομικά πρόσωπα παρόχους παρεμφερών δραστηριοτήτων, στην ημεδαπή.

Συνοδός Βουνού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανατομία και φυσιολογία της άσκησης


· Κατέχει βασικές γνώσεις φυσικής ικανότητας και προετοιμασίας για κίνηση στο ορεινό πεδίο.

· Κατέχει βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας της άσκησης.

· Προλαμβάνει τραυματισμούς.

· Αναγνωρίζει συμπτώματα κόπωσης και την ανάκαμψη αυτής.

· Αναγνωρίζει συμπτώματα υποθερμίας και θερμοπληξίας, καθώς και ασθένειας υψομέτρου.

· Κατέχει βασικούς κανόνες διατροφής στο πεδίο.
Πλοήγηση, προσανατολισμός και πρόγνωση καιρού


· Γνωρίζει και εφαρμόζει τεχνικές προσανατολισμού και χάραξης πορείας στον χάρτη, μονοπάτια, προετοιμασία και εκτέλεση πεζοπορικής ή ορειβατικής διαδρομής σε ξερό ή χιονισμένο πεδίο.

· Γνωρίζει την πλήρη χρήση πυξίδας, χάρτη και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ασφαλή χάραξη πορείας και εφαρμογή της στο πεδίο.

· Γνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά του καιρού και της μεταβολής του και μπορεί να κάνει βασικές προγνώσεις με δεδομένα που συλλέγει/παρατηρεί στο πεδίο.
Πρώτες βοήθειες και διάσωση


· Παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε ορεινό περιβάλλον, τόσο σε καλοκαιρινά όσο και σε χειμερινά σενάρια.

· Διοργανώσει διάσωση (τόσο αυτοσχέδια όσο και σε συνεργασία με τον επίσημο φορέα διάσωσης).

· Χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κινητών και δορυφορικών τηλεφώνων, των ραδιοφωνικών σταθμών και των προσωπικών σημάτων εντοπισμού, ενώ είναι εξοικειωμένος με τη χρήση της 146.500 συχνότητας. · Επικοινωνεί σε ξένη γλώσσα σε συνάρτηση με την προέλευση των πελατών του.
Ηγεσία ομάδας


· Παρουσιάζει το πρόγραμμά της δραστηριότητας.

· Κατανοεί την ψυχολογία της ομάδας.

· Διαχειρίζεται, να καθοδηγεί και να ενθαρρύνει μια ομάδα σε ορεινό πεδίο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς κινδύνους της διαδρομής.

· Οργανώνει και ελέγχει την ομάδα σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας.

· Επικοινωνεί σε ξένη γλώσσα σε συνάρτηση με την προέλευση των πελατών του.

· Συμπεριφέρεται επιδεικνύοντας τον απαραίτητο επαγγελματισμό προς τους πελάτες του.
Κίνηση σε χειμερινό ορεινό πεδίο


· Σχεδιάζει την κατάλληλη διαδρομή αποφεύγοντας κίνηση σε 20 πεδίο άνω των 30 μοιρών, αποφεύγοντας δύσκολα βραχώδη περάσματα.

· Κινείται με ασφάλεια σε χιονισμένο πεδίο σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, χρησιμοποιώντας χάρτη, πυξίδα και αλτίμετρο.

· Οδηγεί μια ομάδα σε δύσκολες συνθήκες (κρύο, ισχυρούς ανέμους, σκοτάδι).

· Επιλέγει και να χρησιμοποιεί το ατομικό ορειβατικό εξοπλισμό τόσο για τον εαυτό του όσο και για την ομάδα, κατάλληλο για το πεδίο και τις επικρατούσες συνθήκες.

· Αξιολογεί τις συνθήκες χιονιού και τον κίνδυνο χιονοστιβάδας.

· Πραγματοποιεί αναζήτηση σε πεδίο που έχει βληθεί από χιονοστιβάδα, αναλαμβάνοντας τον εντοπισμό και τη διάσωση θαμμένου θύματος.
Ασφαλής κίνηση και διανυκτέρευση σε ορεινό πεδίο


· Μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια σε κάθε είδους ορεινό πεδίο μέχρι 30 μοίρες.

· Προγραμματίζει, να σχεδιάζει και να ενημερώνει τους εκδρομείς για τη διαδρομή.

· Διαχειρίζεται το υλικό, τον εξοπλισμό, τα τρόφιμα για τη δραστηριότητα τόσο σε θερινές όσο και χειμερινές συνθήκες.

· Επιλέγει την κατάλληλη τοποθεσία (είτε καταφύγιο είτε ύπαιθρος) διανυκτέρευσης για την ομάδα στο πεδίο.

· Οργανώνει με ασφάλεια την κατασκήνωση και διανυκτέρευση για την ομάδα.
Νομικό και οικονομικό πλαίσιο σχετικά με το επάγγελμα


· Γνωρίζει τη νομική βάση για τη ρύθμιση του επαγγέλματος.

· Γνωρίζει τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση που ισχύει για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

· Γνωρίζει τις αστικές, διοικητικές και ποινικές ευθύνες κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

· Προβλέπει τη βέλτιστη ασφαλιστική κάλυψη για την ομάδα σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό φορέα.

· Γνωρίζει το οικονομικό περιβάλλον αυτών των δραστηριοτήτων.

· Γνωρίζει τους τρόπους/μεθόδους μάρκετινγκ για την προώθηση των υπηρεσιών του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

Mountain Landscape

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει την εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στη φυσική γεωγραφία της χώρας και ειδικότερα στις προστατευμένες περιοχές (Εθνικούς δρυμούς, μνημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενες περιοχές).

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Περιγράφουν βασικές έννοιες της φυσικής γεωγραφίας και του εδάφους.

o Γνωρίζουν τα βασικά βουνά, ποτάμια, λίμνες της Ελλάδος.

o Γνωρίζουν τις προστατευόμενες περιοχές (NATURA) και τους εθνικούς δρυμούς της Ελλάδος.

oΝα περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών της Ελλάδας, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει την εισαγωγή του

εκπαιδευομένου στην έννοια του τουριστικού φαινομένου, στις μορφές του, στην

εξέλιξή του, καθώς και στις πολύπλευρες επιπτώσεις του στην κοινωνία και στην

οικονομία.

Επίσης, ο εκπαιδευόμενος θα διδαχθεί τις βασικές έννοιες της νομοθεσίας που αφορούν την άσκηση επαγγέλματος ελεύθερου επαγγελματία, βασικές έννοιες συμβάσεων και τις συμβατικές υποχρεώσεις και την επαγγελματική δεοντολογία που διέπει τον επαγγελματία.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Γνωρίζουν την ιστορία, τις μορφές, την εξέλιξη και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου.

o Γνωρίζουν βασικές έννοιες όσον αφορά τη νομοθεσία που είναι σχετική με τον ελεύθερο επαγγελματία.

o Γνωρίζουν βασικές έννοιες θεωρίας συμβάσεων.

o Αναγνωρίζουν συμβατικές υποχρεώσεις.

o Γνωρίζουν την επαγγελματική δεοντολογία που διέπει τον επαγγελματία.  Βασικές λέξεις – Έννοιες κλειδιά o Τουρισμός – Τουριστικό προϊόν

o Μορφές τουρισμού

o Επιπτώσεις τουρισμού o Νομοθεσία

o Ελεύθερος επαγγελματίας

o Συμβάσεις – Υποχρεώσεις

o Διακήρυξη Τιρόλου
ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει την εισαγωγή στις έννοιες της ηγεσίας μίας ομάδας στο πλαίσιο υπαίθριων δραστηριοτήτων, τη δυναμική της ομάδας, καθώς και στοιχεία εμψυχώσεως και ψυχολογίας στο δίπτυχο ηγέτη ομάδας.

Επίσης περιλαμβάνει τις βασικές αρχές πεζοπορίας, ορειβασίας και αναρρίχησης, καθώς και τον εξοπλισμό που κρίνεται απαραίτητος για τον σχεδιασμό διαδρομών, την κάθε μορφής κίνηση και παραμονή στο ορεινό πεδίο, καθώς και τη διαχείριση προβλημάτων, κινδύνων και κρίσεων.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Αναγνωρίζουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ομάδας.

o Γνωρίζουν βασικές αρχές ηγεσίας.

o Γνωρίζουν την έννοια της ορειβασίας και να διαχωρίζουν από αυτήν την ορεινή πεζοπορία τόσο θεωρητικά όσο και να αποκτήσουν βιωματικές γνώσεις για τη διαφορά τους στο πεδίο.

o Συνειδητοποιούν την ανάγκη ασφάλειας σε μη φιλικό περιβάλλον, όπως είναι το βουνό.

o Γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες της ορειβασίας και τον εξοπλισμό της. 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση της έννοιας της τοπογραφίας, του προσανατολισμού και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τη χάραξη και τήρηση ασφαλούς πορείας με βοήθεια βασικού εξοπλισμού (πυξίδα, χάρτης, υψομετρικό/αλτίμετρο, ηλεκτρονικά μέσα). Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τις βασικές έννοιες της μετεωρολογίας και του κλίματος, καθώς και τους τρόπους ανάγνωσης μετεωρολογικού δελτίου και χαρτών.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Γνωρίζουν να προσανατολίζονται με τη βοήθεια τοπογραφικού χάρτη.

o Χειρίζονται πυξίδα και τεχνολογικά μέσα χάραξης πορείας.

o Να χαράσσουν και να διατηρούν με ασφάλεια πορεία σε ορεινό περιβάλλον.

o Γνωρίζουν βασικές αρχές της μετεωρολογίας και του κλίματος.
ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία της βασικής ανατομίας του ανθρώπινου οργανισμού, τη φυσιολογία του, καθώς και τις αλλαγές που συντελούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της πολύωρης και έντονης άσκησης ακόμα και μετά την περίπτωση τραυματισμού. Στην ενότητα περιλαμβάνονται βασικές αρχές διατροφής, καθώς και βασικές αρχές προπονητικής διαδικασίας για την επίτευξη της βέλτιστης φυσικής κατάστασης του ασκούμενου.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Γνωρίζουν τη βασική ανατομία του ανθρώπινου οργανισμού.

o Γνωρίζουν τη βασική φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού και τις επιπτώσεις της έντονης άσκησης σε αυτόν.

o Γνωρίζουν τις αρχές της προπονητικής θεωρίας.

o Γνωρίζουν τη θεωρία της διατροφής.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα αναπτύσσει τις έννοιες της ηγεσίας που διδάχθηκαν σε προηγούμενη ενότητα και επικεντρώνεται στην ορειβατική ομάδα, καθώς και στις έκτακτες καταστάσεις που μπορεί η ομάδα να αντιμετωπίσει στο βουνό. Επιπλέον, σε αυτή την ενότητα διδάσκονται οι υπαίθρια διανυκτέρευση, η οργάνωση κατασκήνωσης (αντίσκηνα) και η τεχνική του μπιβουάκ.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τις τεχνικές ηγεσίας μιας ορειβατικής ομάδας.

o Οργανώνουν μία διανυκτέρευση.

o Οργανώνουν κατασκήνωση για την ομάδα.

o Γνωρίζουν τεχνικές μπιβουάκ (οργανωμένης και επείγουσας διανυκτέρευσης).
ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 2


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει την εισαγωγή στις έννοιες της ηγεσίας μίας ομάδας στο πλαίσιο υπαίθριων δραστηριοτήτων, τη δυναμική της ομάδας, στοιχεία εμψύχωσης και ψυχολογίας στο δίπτυχο ηγέτη-ομάδας. Επίσης περιλαμβάνει τις βασικές αρχές πεζοπορίας, ορειβασίας και αναρρίχησης, καθώς και τον εξοπλισμό που κρίνεται απαραίτητος για τον σχεδιασμό διαδρομών, την κάθε μορφής κίνηση και παραμονή στο ορεινό πεδίο και τη διαχείριση προβλημάτων, κινδύνων και κρίσεων.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν την αναρρίχηση, τον εξοπλισμό της και πώς αυτή χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού της δραστηριότητας.

o Γνωρίζουν τη βασική θεωρία της αναρρίχησης (π.χ. βασικοί κανόνες ασφάλειας, σκοινιά και κόμποι, εξοπλισμός αναρρίχησης, ασφαλίσεις και αγκυρώσεις, βασικές κινήσεις σε κάθετο πεδίο, χρήση βοηθημάτων για υπέρβαση εμποδίων (αρχές τεχνητής αναρρίχησης, κίνηση σε σταθερό συρματόσκοινο, κλίμακες κ.λπ.), παράλληλη κίνηση σκοινοσυντροφιάς, καταβάσεις-ραπέλ κ.ά.).
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΕΔΙΟ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα εξειδικεύει την θεωρία της κίνησης (πεζοπορίας – ορειβασίας – αναρρίχησης) στο ορεινό πεδίο , σε χειμερινό (χιονισμένο- παγωμένο – μικτό) πεδίο. Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού, θεωρία χιονοστιβάδων καθώς και την χειμερινή διαβίωση (χειμερινή κατασκήνωση, διανυκτέρευση). Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: o Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του χειμερινού πεδίου (χιόνι, πάγος, μεικτό, πρόσφατη χιονόπτωση). o Γνωρίζουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για ασφαλή κίνηση σε χειμερινό πεδίο, καθώς και τη χρήση αυτού. o Γνωρίζουν τη θεωρία χιονοστιβάδων. o Οργανώνουν χειμερινή κατασκήνωσης στο πεδίο. Τίτλοι μαθησιακών υποενοτήτων 1 Χάραξη πορείας στο χιόνι, προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (μέθοδος 3Χ3) 2 Κίνηση στο χιόνι, τεχνικές ανάβασης σε πεδίο μέγιστης κλίσης 400 (Βηματισμός, ρυθμός, τραβέρσες, άνοιγμα βημάτων, στάση σώματος) 3 Ποιότητες χιονιού και χιονοστιβάδες – Αξιολόγηση χιονιού στο πεδίο (χάραξη και επίδειξη τομής στήλης χιονιού) 4 Χρήση piolet, crampons, παράλληλη κίνηση σκοινοσυντροφιάς στο χιόνι, με bodriet 5 Αυτασφάλιση στο χιόνι, πτώσεις, δημιουργία σημείου αγκύρωσης (ρελέ) και έλεγχος αυτού 6 Προσανατολισμός σε ομιχλώδες πεδίο και νυχτερινή πορεία 7 Κατασκήνωση στο χιόνι – Κατασκευές καταλυμάτων από χιόνι-πάγο – Διάνοιξη χιονότρυπας στο πεδίο (χωρίς διανυκτέρευση) 8 Πρώτες βοήθειες και μεταφορά τραυματία (κατασκευή πρόχειρου φορείου) 9 Οργάνωση χειμερινής κατασκήνωσης 10 Η χρήση του πομποδέκτη ασφάλειας σε χειμερινό πεδίο – Τεχνικές ανεύρεσης θύματος σε χιονοστιβάδα με ράβδο και με πομποδέκτη (θεωρητική επίδειξη)
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία της ιστορίας, της εξέλιξης, καθώς και βασικά χαρακτηριστικά της διάσωσης στο ορεινό περιβάλλον. Συμπληρωματικά οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν βασικές αρχές ραδιοεπικοινωνίας.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις βασικές αρχές της ορεινής διάσωσης.

o Γνωρίζουν βασικές αρχές ραδιοεπικοινωνίας.

o Χειρίζονται βασικά μέσα επικοινωνίας (ασύρματος) για επίκληση μέσων προς διάσωση μέλους ομάδας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ


Το μάθημα αυτό πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο ορεινό πεδίο, δηλαδή στον πραγματικό χώρο εργασίας της ειδικότητας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΒΟΥΝΟΥ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει την διδασκαλία των βασικών πρώτων βοηθειών, καθώς και τεχνικές παροχής τους σε έκτακτες καταστάσεις στο ορεινό πεδίο.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Αναγνωρίζουν βασικές καταστάσεις παροχής Α΄ Βοηθειών.

o Προσφέρουν Α΄ Πρώτες Βοήθειες.

o Οργανώνουν βασικό φαρμακείο για ατομική αλλά και ομαδική χρήση.

o Γνωρίζουν τη βασική θεωρία για ασθένειες και τραυματισμούς χαρακτηριστικές του ορεινού περιβάλλοντος.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 2


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση της έννοιας της τοπογραφίας, του προσανατολισμού και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τη χάραξη και τήρηση ασφαλούς πορείας με τη βοήθεια βασικού εξοπλισμού (πυξίδα, χάρτης, υψομετρικό/αλτίμετρο, ηλεκτρονικά μέσα). Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τις βασικές έννοιες της μετεωρολογίας και του κλίματος, καθώς και τους τρόπους ανάγνωσης μετεωρολογικού δελτίου και χαρτών.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Γνωρίζουν βασικές αρχές της μετεωρολογίας και του κλίματος.

o Αναγνωρίζουν μετεωρολογικά φαινόμενα και να αντλούν πληροφορίες από το μετεωρολογικό δελτίο και χάρτες.
ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 3


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα περιλαμβάνει την εισαγωγή στις έννοιες της ηγεσίας μίας ομάδας στο πλαίσιο υπαίθριων δραστηριοτήτων, τη δυναμική της ομάδας, στοιχεία εμψυχώσεως και ψυχολογίας στο δίπτυχο ηγέτη-ομάδας. Επίσης περιλαμβάνει τις βασικές αρχές πεζοπορίας, ορειβασίας και αναρρίχησης, καθώς και τον εξοπλισμό που κρίνεται απαραίτητος για τον σχεδιασμό διαδρομών, την κάθε μορφής κίνηση και παραμονή στο ορεινό πεδίο και τη διαχείριση προβλημάτων, κινδύνων και κρίσεων. Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: o Αναγνωρίζουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ομάδας. o Γνωρίζουν τις βασικές αρχές ηγεσίας. o Γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες της ορειβασίας, της αναρρίχησης και τις διαφορές τους, καθώς και τον εξοπλισμό της καθεμίας. o Αναγνωρίζουν την έκτακτη κατάσταση στο ορεινό περιβάλλον. o Γνωρίζουν βασική θεωρία αντικειμενικών κινδύνων στο ορεινό περιβάλλον (π.χ χιονοστιβάδες, λιθοπτώσεις, υδάτινα κωλύματα, ακραία καιρικά φαινόμενα, επικίνδυνη χλωρίδα και πανίδα, ανθρωπογενείς κίνδυνοι). o Γνωρίζουν τη βασική θεωρία αναρρίχησης (π.χ. βασικοί κανόνες ασφαλείας, σκοινιά και κόμποι, εξοπλισμός αναρρίχησης, ασφαλίσεις και αγκυρώσεις, βασικές κινήσεις σε κάθετο πεδίο, χρήση βοηθημάτων για υπέρβαση εμποδίων (αρχές τεχνητής αναρρίχησης, κίνηση σε σταθερό συρματόσκοινο, κλίμακες κ.λπ.), παράλληλη κίνηση σκοινοσυντροφιάς, καταβάσεις-ραπέλ κ.ά.)
ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ


Η συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα ασχολείται με το αντικείμενο των φαραγγιών και την κίνηση ομάδας μέσα σε αυτά. Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν, πέρα από τη μορφολογία ενός φαραγγιού, τις βασικές τεχνικές για ασφαλή κίνηση μέσα στο φαράγγι.

Όταν ολοκληρώσουν τη μαθησιακή ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:

o Αναγνωρίζουν τη μορφολογία ενός φαραγγιού.

o Γνωρίζουν τεχνικές κίνησης ομάδος μέσα σε φαράγγι.

o Αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν τους βασικούς κινδύνους μέσα σε φαράγγι.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

logo-simple.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png