top of page

ΙΕΚ

Μουσική Τεχνολογία

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Μουσική Τεχνολογία» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, είναι ικανός να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες και επαγγελματικά κατοχυρωμένες θέσεις στο χώρο του Πολιτισμού, των Τεχνών, των ΜΜΕ, της Μουσικής Παιδείας, του Θεάτρου και γενικότερα στο χώρο της Μουσικής και του θεάματος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο διπλωματούχος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες και επαγγελματικά κατοχυρωμένες θέσεις στο χώρο του Πολιτισμού, των Τεχνών, των ΜΜΕ, της Μουσικής Παιδείας, του Θεάτρου και γενικότερα στο χώρο της Μουσικής και του θεάματος.
Οι κυριότεροι τομείς απασχόλησης του ειδικευμένου στη Μουσική Τεχνολογία είναι οι εξής:

 • Θέατρο

 • Σχολείο

 • Ωδείο

 • Κ.Ε.Κ.

 • Στούντιο Ηχογραφήσεων

 • Συναυλίες και ζωντανές εκδηλώσεις λόγου και μουσικής

 • Τηλεόραση και ραδιόφωνο

 • Μουσικές εκδόσεις

 • Multimedia εφαρμογές

Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:

 • Υπεύθυνος μουσικής επιμέλειας (σχολεία, εκδηλώσεις, συναυλίες)

 • Τεχνικός σε μουσικές παραγωγές και συναυλίες

 • κό τομέαΥπεύθυνος επεξεργασίας ηχητικού υλικού με μουσικά δεδομένα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνι

 • Εκπαιδευτής σε τμήμα μουσικής τεχνολογίας

 • Ειδικός στη μουσική τεχνολογία του στούντιο

 • Στέλεχος παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 • Θεωρία Audio I, II 

 • Οργανογνωσία 

 • Ακουστική I, II

 • Ηχοληψία I, II

 • Λογισμικό μουσικής παραγωγής I, II, III, IV

 • Μουσική τεχνολογία I, II

 • Βασική θεωρία μουσικής 

 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα 

 • Ιστορία μουσικής I, II, III

 • Μουσική ανάλυση I, II

 • Θεωρητικά μουσικής 

 • Διπλωματική εργασία I, II

 • Μουσική και ήχος για κινηματογράφο & media I, II

 • Μουσική βιομηχανία 

 • Επεξεργασία/ μίξη ήχου I, II

 • Παραγωγή μουσικής για δισκογραφία 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

1. Ακουστική
2. Τεχνικές σύνθεσης ήχου
3. Ιστορία μουσικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Μουσική επιμέλεια (σχολεία, εκδηλώσεις)

 • Τεχνικός σε μουσικές παραγωγές

 • Ειδικός στη μουσική τεχνολογία του στούντιο

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση project studios

 • Επεξεργασία ηχητικού υλικού με μουσικά δεδομένα στον επαγγελματικό τομέα

 • Χειρισμός λογισμικών μουσικής τεχνολογίας (μουσικής δημιουργίας, μουσικής παραγωγής, μουσικής σημειογραφίας)

 • Διδασκαλία μαθημάτων μουσικής τεχνολογίας

 • Στέλεχος παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

 • Post Production στους τομείς της εικόνας, του ραδιοφώνου και της διαφήμισης

 • Έκδοση Partitura - Συγγράμματα σχετικά με μουσική τεχνολογία

 • Συναυλιακές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.

 • Ηχητική επένδυση και επιμέλεια σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Την άρτια αντίληψη του φαινομένου του ήχου και την ικανότητα εκπόνησης ακουστικών μελετών.
2. Την απόκτηση βασικών παιδαγωγικών αρχών για τη μετέπειτα διδασκαλία.
3. Την εξοικείωση με τη χρήση βασικών δομικών στοιχείων στη μουσική δημιουργία, μέσα από τις γλώσσες της μουσικής των ρευμάτων και τάσεων του 20ου αιώνα, για την καλλιέργεια νέων ερεθισμάτων και αντιλήψεων στη μουσική σύνθεση.
4. Την εξοικείωση με το πληκτροφόρο ως μέσο εισαγωγής δεδομένων στον Η/Υ.
5. Την διαμόρφωση μουσικής αντίληψης μέσα από το χορωδιακό τραγούδι.
6. Την απόκτηση ακουστικής εμπειρίας και γνώσης των δυνατοτήτων των πιο διαδεδομένων μουσικών οργάνων.
7. Την καλλιέργεια μουσικής αντίληψης με μέσο το αυτί και τη φωνή.
8. Την διαμόρφωση αισθητικού κριτηρίου και υποδομής στα ακούσματα του καταρτιζομένου.
9. Την γνώση των σπουδαιότερων γεγονότων στην εξέλιξη της μουσικής τέχνης μέσα από τις σπουδαιότερες τάσεις και ρεύματα, με σκοπό τη διαμόρφωση του αισθητικού κριτηρίου του καταρτιζομένου.
10. Την κατανόηση της έννοιας της φόρμας στην αρχιτεκτονική των μουσικών έργων, από τις απλές ως τις συνθετότερες μορφές για τη βελτίωση της μουσικής αντίληψης του καταρτιζομένου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND1.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης

Το κλειδί της επιτυχίας για ένα ισχυρό κρατικό δίπλωμα είναι οι εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών.

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της  να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας των εξετάσεων για να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουν στις εξετάσεις.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Please reload

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών.  

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Please reload

bottom of page