Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής "Κ.Α. Ψάχος"

Η Εκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική είναι η επίσημη μουσική τέχνη της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έτσι στην Εκπαιδευτική Ένωση με αφορμή τη γενική εισαγωγή στο πρόγραμμα της «Εκκλησιαστικής, Θεολογικής και Πολιτιστικής Κατάρτισης» δημιουργήσαμε το τμήμα της «Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής Ωδείο Κ. Ψάχος», προκειμένου οι σπουδαστές μας να μπορούν να αποκτήσουν τίτλους Πτυχίων και Διπλωμάτων ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Στη σχολή λειτουργούν τμήματα όλων των τάξεων.

Σχολή Αναγνωρισμένη

από το Κράτος

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ζωγραφική Τέχνη
Ι.ΙΕΚ
Μουσική και Τραγούδι
Ι.ΙΕΚ
Μουσική Τεχνολογία
Ι.ΙΕΚ
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων
Ι.ΙΕΚ
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα Πολιτισμού
Ι.ΙΕΚ
Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού
Ι.ΙΕΚ
Βυζαντινή Αγιογραφία
ΚΔΒΜ
Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου - Ζωγραφικής
ΚΔΒΜ
Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής "Κ.Α. Ψάχος"
Ωδείο
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17