ΙΕΚ

Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού

Ο χορός είναι επικοινωνία, είναι έκφραση, είναι αρμονία, είναι υγεία!
Ο χορός συνοδεύει κάθε κοινωνική μας εκδήλωση, χαρές, λύπες, διασκέδαση. Είναι ερωτικός, μοντέρνος, κλασσικός ή παραδοσιακός.
Ο επαγγελματίας της τέχνης του χορού, εναρμονίζει τις τέχνες χορού με το περιβάλλον, το σώμα και την ψυχή και είναι σε θέση να μεταδώσει την τέχνη του χορού σε άλλους επαγγελματίες ή ερασιτέχνες του χορού.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Οι επαγγελματικές επιλογές για τους απόφοιτους του ΙΕΚ Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μπορούν να καλύψουν τους στόχους των σπουδαστών στον τομέα του Χορού και της Χορογραφίας.
Ενδεικτικά ο απόφοιτος του ΙΕΚ Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού, μπορεί να εργαστεί:

1. Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του χώρο εκμάθησης χορού
 

2. Ως χορευτής ή χορογράφος σε θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο
 

3. Ως καθηγητής σε Σχολή Χορού
 

4. Ως χορευτής ή χορογράφος σε Μουσικές παραστάσειςμ live shows κλπ
 

5. Ως χορευτής ή χορογράφος σε διαφημιστικές εταιρίες
 

6. Ως ιδιωτικός εκπαιδευτής παρέχοντας ιδιαίτερα μαθήματα
 

7. Σε χορευτικές ομάδες ή συγκροτήματα

Ιnternational Certification of Dance Studies

ανά 150 ώρες διδασκαλίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σπουδάζοντας εφαρμοσμένες τέχνες χορού έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις όλες τις γνώσεις στους τομείς του Χορού και της Χορογραφίας και να αναπτύξεις τη δική σου επαγγελματική πορεία στο Χορό.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Κλασσικό Μπαλέτο
• Σύγχρονος Χορός
• Χορογραφία
• Θεωρία Μουσικής
• Ανατομία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ιστορία Τέχνης
• Ιστορία Μουσικής - Μορφολογία
• Ιστορία Χορού
• Pass De Deux

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης

Το κλειδί της επιτυχίας για ένα ισχυρό κρατικό δίπλωμα είναι οι εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών.

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της  να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας των εξετάσεων για να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουν στις εξετάσεις.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Please reload

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών.  

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Please reload

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ζωγραφική Τέχνη
Ι.ΙΕΚ
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων
Ι.ΙΕΚ
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής
Ι.ΙΕΚ
Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού
Ι.ΙΕΚ
Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου - Ζωγραφικής
Κε.Δι.Βι.Μ1
Μουσική και Τραγούδι
Ι.ΙΕΚ
Μουσική Τεχνολογία
Ι.ΙΕΚ
Κοπτική - Ραπτική
Κε.Δι.Βι.Μ1
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα Πολιτισμού
Ι.ΙΕΚ
Βυζαντινή Αγιογραφία
Κε.Δι.Βι.Μ1
Διαχείριση - Συντήρηση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Κε.Δι.Βι.Μ1
Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής "Κ.Α. Ψάχος"
Ωδείο
Show More
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17