ΙΕΚ

Ζωγραφική Τέχνη και Ελεύθερο Σχέδιο

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Ζωγραφική Τέχνη» είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος που ασχολείται με ζήλο, επιμέλεια και φροντίδα πάνω στα έργα τέχνης και στα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Ζωγραφική Τέχνη», μπορεί να εργαστεί σε:

1. Μουσεία
2. Πινακοθήκες
3. Βιβλιοθήκες
4. Εκθεσιακούς χώρους
5. Χώρους Φύλαξης έργων ζωγραφικής
6. Εργαστήρια Ζωγραφικής
7. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Γραμμικό σχέδιο

  • Ελεύθερο σχέδιο

  • Χρωματολογία

  • Οπτική αντίληψη

  • Ιστορία Τέχνης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

  • Τεχνική ζωγραφικής

  • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

  • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

1. Τεχνικών ζωγραφικής
2. Σχεδίου
3. Ιστορίας της Τέχνης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο απόφοιτος αναπτύσσει δεξιότητες σε:

1. Ιστορία Τέχνης
2. Ελεύθερο Σχέδιο
3. Γραμμικό Σχέδιο
4. Αρμονικές Χαράξεις - Μετρική Ανάλυση
5. Περιβαλλοντικοί Παράμετροι
6. Αποτυπώσεις
7. Τεχνικές Ζωγραφικής
8. Πρώτες ύλες
9. Βασικές Αρχές Συντήρησης Έργων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Τέχνη Φωτογραφίας
Ι.ΙΕΚ
Ζωγραφική Τέχνη
Ι.ΙΕΚ
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων
Ι.ΙΕΚ
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής
Ι.ΙΕΚ
Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού
Ι.ΙΕΚ
Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου - Ζωγραφικής
Κε.Δι.Βι.Μ1
Μουσική και Τραγούδι
Ι.ΙΕΚ
Μουσική Τεχνολογία
Ι.ΙΕΚ
Κοπτική - Ραπτική
Κε.Δι.Βι.Μ1
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα Πολιτισμού
Ι.ΙΕΚ
Βυζαντινή Αγιογραφία
Κε.Δι.Βι.Μ1
Διαχείριση - Συντήρηση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Κε.Δι.Βι.Μ1
Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής "Κ.Α. Ψάχος"
Ωδείο
Περισσότερα
  • Grey Pinterest Icon

Υπατίας 6, 105 56 Αθήνα |  info@iek-enosi.gr  |  Τηλ: 210 3235200, 211 1100335

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17