ΙΕΚ
Ζωγραφική Τέχνη 

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Ζωγραφική Τέχνη» γνωρίζοντας τα στοιχεία του σχεδίου, του χρώματος, της σύνθεσης και όλων των υπόλοιπων μορφικών και πλαστικών στοιχείων μιας εικόνας, μπορεί να συνθέσει, να δημιουργήσει ή να αναπαραγάγει μια ζωγραφική παράσταση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Ζωγραφική Τέχνη», μπορεί να εργαστεί σε:

1. Μουσεία
2. Πινακοθήκες
3. Βιβλιοθήκες
4. Εκθεσιακούς χώρους
5. Χώρους Φύλαξης έργων ζωγραφικής
6. Εργαστήρια Ζωγραφικής
7. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Οι σπουδές στην Εκπαιδευτική Ένωση παρέχουν την ιδανική προετοιμασία για τις ανώτατες σχολές Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής.

Προυποθέσεις Εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Ζωγραφική Τέχνη» είναι να
είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων ή δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Δημιουργία πρωτότυπου ζωγραφικού έργου


 • Γνωρίζει και να προετοιμάζει τα υλικά ζωγραφικής.

 • Συνθέτει μια ζωγραφική εικόνα.

 • Σχεδιάζει σωστά μια παράσταση.

 • Αποδίδει χρωματικά ένα ζωγραφικό έργο.
Δημιουργία αντιγράφου έργου τέχνης


 • Αναγνωρίζει τον τρόπο δημιουργίας ενός ζωγραφικού έργου.

 • Κατανοεί και να επεξεργάζεται το ύφος (στιλ) και τις τεχνικές ενός έργου τέχνης.

 • Αποδίδει ζωγραφικά ένα πρωτότυπο έργο αντιγράφοντας το ύφος και τις τεχνικές του δημιουργού του.
Δημιουργία σχεδίων και μακετών σκηνικών


 • Αναλύει και προσδιορίζει τις τεχνικές που πρέπει να εφαρμοστούν στις επιφάνειες των σκηνικών σύμφωνα με τα σχέδια και τις μακέτες.

 • Εντοπίζει και προτείνει τα υλικά που απαιτούνται για τις επιφάνειες των σκηνικών.

 • Προσδιορίζει, να προμηθεύεται τα υλικά και να διαμορφώνει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της επιφάνειας των σκηνικών.
Αναζήτηση και εφαρμογή ειδικών τεχνικών στις επιφάνειες των σκηνικών και διαμόρφωση των ανεξάρτητων όγκων


 • Προετοιμάζει και να διαμορφώνει τις επιφάνειες των σκηνικών.

 • Δοκιμάζει εικαστικές τεχνικές στις επιφάνειες των σκηνικών.

 • Αποτυπώνει παραστάσεις στις επιφάνειες των σκηνικών.
Επιδιόρθωση, συντήρηση και επιμέλεια της μεταφοράς των επιφανειών των σκηνικών


 • Επιδιορθώνει και να μεταποιεί τις επιφάνειες των σκηνικών.

 • Καθαρίζει και να προστατεύει τις επιφάνειες των σκηνικών.

 • Φροντίζει για τη μεταφορά των επιφανειών των σκηνικών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1


Το γραμμικό σχέδιο στον χώρο της μαθησιακής ενότητας «Η εκπαίδευση των καταρτιζομένων» προκύπτει με τη βοήθεια των κατάλληλων σχεδιαστικών μέσων, όπως όργανα σχεδίασης, χαρτί, μολύβι, μελάνι κ.λπ. Όταν λέμε «Γραμμικό σχέδιο», εννοούμε απεικονίσεις σχεδίων με γραμμικό χαρακτήρα Οι καταρτιζόμενοι σχεδιάζοντας στο χαρτί αντιλαμβάνονται τον γραμμικό χώρο και διδάσκονται σχέδια αντικειμένων σε διάφορες κλίμακες. Επίσης, οι καταρτιζόμενοι είναι σε θέση να σμικρύνουν και να μεγεθύνουν ένα ζωγραφικό σχέδιο δύο διαστάσεων με τη βοήθεια του κανάβου των γεωμετρικών οργάνων.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 1


Στη μαθησιακή ενότητα του Ελεύθερου σχεδίου οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να πειραματιστούν με διαφορετικές τεχνικές, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την εξάσκηση σε ανθρώπινες φιγούρες, σε αντικείμενα, καθώς και στο φυσικό τους περιβάλλον. Στο θεωρητικό μάθημα μελετούν καλλιτέχνες και κινήματα που συντέλεσαν στην εξέλιξη του ελεύθερου σχεδίου από τον 20ό αιώνα έως σήμερα.
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1


Το χρώμα στη φύση αποτελεί πηγή έμπνευσης. Το λευκό ηλιακό φως είναι το σύνολο των χρωμάτων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει με τις χρωστικές ύλες που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι. Εάν αναμειχθούν αυτές οι χρωστικές, δίνουν μαύρο ή ένα καφέ χρώμα Στην περίπτωση του ηλιακού φωτός τα βασικά χρώματα είναι κόκκινο, μπλε και κίτρινο και η ένωσή τους το λευκό, ενώ τα συμπληρωματικά τους είναι τα βασικά των χρωστικών υλών. Βέβαια, στη ζωγραφική βασικά θεωρούνται το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε, τα οποία όμως δεν μπορούν να παρασκευαστούν με καμία άλλη ανάμειξη. Συμπερασματικά, οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται θεωρητικά με κύριο στόχο να εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο τη φυσική θεωρία του χρώματος.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι


Η τέχνη αποτελεί ένα ταξίδι στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης. Ως ένα από τα σημαντικότερα δημιουργήματα του ανθρώπου, η τέχνη υπηρετεί ιδανικά, φιλοδοξίες, πάθη, ελπίδες. Εκφράζει την ανάγκη για επικοινωνία ή ακόμα και θρησκευτικά συναισθήματα. Θεωρείται σημαντική αισθητική εμπειρία, συνθέτοντας έτσι τον μύθο με την ιστορία και την επιστήμη. Σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία από την προϊστορία ως σήμερα, στο ιστορικό της πλαίσιο. Κατανοούν τα 28 διάφορα ρεύματα, κινήματα και τεχνοτροπίες που χαρακτηρίζουν κάθε εποχή. Έρχονται σε επαφή με τις διάφορες μορφές τέχνης –ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική– και γνωρίζουν την ιστορική τους εξέλιξη.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ


Η ζωγραφική τέχνη ανήκει στις καλές τέχνες και θεωρείται η τέχνη της παραγωγής ή αναπαράστασης μίας εικονικής ή ανεικονικής εικόνας, μέσω προσωπικής εργασίας ενός ή πολλών ατόμων (καλλιτεχνών) με τη βοήθεια χρωστικών και σχεδιαστικών υλικών ή ακόμα ηλεκτρονικών μέσων. Οι καταρτιζόμενοι εμβαθύνουν στη γνώση της ζωγραφικής. Η γνωριμία των μορφοπλαστικών στοιχείων της ζωγραφικής γλώσσας και η απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν τις τεχνικές και το δημιουργικό λεξιλόγιο της ζωγραφικής τέχνης αποτελούν σημαντικό σταθμό στην εκπαίδευση των καταρτιζομένων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι καταρτιζόμενοι να μπορούν να δημιουργούν ζωγραφικά έργα άρτια από πλευράς τεχνικής.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1


Η «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα» είναι η αξιοποίηση των αντικειμένων κατάρτισης των υπόλοιπων μαθημάτων του εξαμήνου για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτιζομένων. Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία του μαθήματος στο Α΄ εξάμηνο είναι οι καταρτιζόμενοι να τοποθετούνται κριτικά απέναντι στις ανάγκες των έργων ζωγραφικής και να 32 εξασκήσουν μέσω θεματικών ενοτήτων το προσωπικό τους ύφος. Επίσης, στο τέλος κάθε δραστηριότητας, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αξιολογούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της ζωγραφικής τέχνης
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2


Στο μάθημα του ελεύθερου σχεδίου οι καταρτιζόμενοι δοκιμάζουν διαφορετικές τεχνικές με κύριο στόχο να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να εξασκηθούν στο σκίτσο της ανθρώπινης φιγούρας, των αντικειμένων και του φυσικού τους περιβάλλοντος. Στο θεωρητικό μάθημα μελετούν καλλιτέχνες και κινήματα που συντέλεσαν στην εξέλιξη του ελεύθερου σχεδίου από τον 20ό αιώνα έως σήμερα.
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2


Είναι γνωστό ότι το ηλιακό φως είναι ενέργεια, η οποία παρέχεται στη γη προκειμένου να δημιουργηθεί ζωή. Η επιστήμη, βασισμένη σε πειραματικά πρότυπα, γνωρίζει ότι το φως είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία συμπεριφέρεται άλλοτε ως σωματίδιο και άλλοτε ως κύμα Ωστόσο, οι χρωστικές ουσίες συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι προτίθενται να γνωρίσουν όλες τις δυνατές πιθανότητες του χρώματος, είτε ως ηλιακού φωτός είτε ως χρωστικής ουσίας με τονικότητες, αρμονίες, προσμείξεις, αντιθέσεις.
ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ


Η οπτική αντίληψη επικεντρώνεται σε ορισμένες γενικές αρχές της ψυχολογίας και σε άλλες ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν συγκεκριμένες θεωρίες. Η αξία της οπτικής αντίληψης έγκειται στο να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι σε θεωρητικό επίπεδο ότι η οπτική αντίληψη δεν είναι κάτι αυτόματο. αλλά υποβάλλεται σε σειρά δοκιμασιών για τις οποίες απαιτείται ένα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο με το οποίο γίνονται κατανοητές. Αυτές τις δοκιμασίες δύνανται να εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο με βασικά στοιχεία, αρχές και μεθόδους μιας οπτικής οργάνωσης.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ


Στη μαθησιακή ενότητα «Ιστορίας Τέχνης ΙΙΙ», οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και πορεία του 20ού αιώνα έως και σήμερα, στο ιστορικό τους πλαίσιο. Κατανοούν τα διαφορετικά ρεύματα, κινήματα και τεχνοτροπίες που χαρακτηρίζουν κάθε εποχή. Έρχονται σε επαφή με τις διάφορες μορφές τέχνης –ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική– και κατανοούν την ιστορική τους εξέλιξη.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ


Στην ενότητα «Τεχνική Ζωγραφικής» οι καταρτιζόμενοι/ες εντρυφούν στον κόσμο των εικαστικών αξιών. Έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους οι εικαστικές τεχνικές και μέθοδοι λειτουργούν για την επίτευξη έκφρασης αλλά και δημιουργίας μοναδικού αποτελέσματος. Τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος αυτής της μαθησιακής ενότητας, ο καταρτιζόμενος παρουσιάζει πάνω σε ένα προετοιμασμένο υπόστρωμα ικανοποιητική διαχείριση του φωτός, το οποίο είναι ένα από τα πλέον δυνατά εργαλεία της εικαστικής γλώσσας.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2


Σκοπός της μαθησιακής ενότητας «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα» στο Γ΄ εξάμηνο είναι να δοκιμάσουν οι καταρτιζόμενοι να ζωγραφίσουν με διαφορετικούς τρόπους/τεχνικές μέσω συζήτησης για τα μοντέρνα/σύγχρονα κινήματα τέχνης, τα υλικά κατασκευής αλλά και τους συμβολισμούς. Επισκέπτονται συχνά μια έκθεση ζωγραφικής και συζητούν γύρω από το θέμα/ιδέα της έκθεσης σε συνάρτηση με την εκτέλεση των έργων που την απαρτίζουν. Κύριος στόχος είναι να προσεγγίσουν εννοιολογικά ένα ζωγραφικό θέμα.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ IV


Σκοπός της μαθησιακής ενότητας «Ιστορία Τέχνης IV» είναι οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο να γνωρίσουν την καλλιτεχνική δημιουργία των καλλιτεχνικών ρευμάτων του ελληνικού κλασικισμού από τον 18 αιώνα και το ιστορικό τους πλαίσιο, αλλά και να κατανοήσουν τα διάφορα ρεύματα, κινήματα και τεχνοτροπίες που τα χαρακτηρίζουν ως σήμερα. Κύριος στόχος είναι η επαφή με τις διάφορες μορφές ελληνικής τέχνης, όπως η σχολή του Μονάχου η λαϊκή τέχνη, η Οθωνική περίοδος και το κίνημα του Μοντερνισμού μέχρι και τη σύγχρονη εικαστική πραγματικότητα στους κλάδους της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής, καθώς και η γνωριμία με την άμεση ιστορική τους εξέλιξη.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 1


Σκοπός της μαθησιακής ενότητας «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας» είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες σε θέματα επεξεργασίας-διαχείρισης εικόνων, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες βασικής βελτίωσης και επεξεργασίας μορφότυπων εικόνας για αναπαραγωγές εκτυπώσεων τετραχρωμίας ή διανομή μέσω Διαδικτύου ή χρήση σε άλλη εφαρμογή πολυμέσων, με τη δημιουργία απλών συνθέσεων και με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού, τόσο σε περιβάλλον PC όσο και Μac.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3


Στο Δ’ και τελευταίο εξάμηνο η ενότητα της πρακτικής εφαρμογής στην ειδικότητα έχει άμεση επαφή με την όλη κατάρτιση των σπουδαστών. Οι καταρτιζόμενοι δοκιμάζουν να ζωγραφίσουν με διαφορετικούς τρόπους/τεχνικές μέσω συζήτησης για τα μοντέρνα/σύγχρονα κινήματα τέχνης, τα υλικά κατασκευής αλλά και τους συμβολισμούς. Η επίσκεψη σε εκθεσιακούς χώρους ζωγραφικής κρίνεται απαραίτητη, καθώς και οι συζητήσεις οι οποίες προκύπτουν γύρω από το θέμα/ιδέα της έκθεσης σε συνάρτηση με την εκτέλεση των έργων που την απαρτίζουν. Τέλος, οι καταρτιζόμενοι οργανώνουν και εκτελούν μέχρι το τέλος του εξαμήνου τη δική τους ομαδική έκθεση ζωγραφικής.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 2


Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου, στη μαθησιακή ενότητα «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας» ο καταρτιζόμενος έχει αποκτήσει γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες σε θέματα επεξεργασίας-διαχείρισης εικόνων και γραφικού σχεδιασμού, ώστε να πραγματοποιεί πλήθος από διαδικασίες εύκολα και με πολλαπλούς τρόπους. Επίσης, η εξειδίκευση των καταρτιζομένων είναι απαραίτητη σε αυξημένης δυσκολίας συνθέσεις δημιουργίας σύνθετων εικόνων/έργων με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού προγράμματος, τόσο σε περιβάλλον PC όσο και σε Μac. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, στην εποχή της επικοινωνίας και της επικράτησης της ψηφιακής εικόνας, ο εκπαιδευόμενος και μελλοντικός επαγγελματίας στον τομέα της ζωγραφικής οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς και να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που του παρέχει το πρόγραμμα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png
Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

enosi-IEK-Logo.png