top of page

ΙΕΚ
Τεχνικός Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» του ΙΕΚ είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός ο οποίος διαθέτει τόσο τη θεωρητική όσο και την τεχνική κατάρτιση, προκειμένου να πραγματοποιεί, μέσω της χρήσης των κατάλληλων μεθόδων, εργασίες συντήρησης πάνω σε έργα τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων ασχολείται, κατά συνέπεια, με αντικείμενα ή μνημεία που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, προσπαθώντας να τα διατηρήσει ως πολιτιστικό αγαθό ή να επιβραδύνει τη διαδικασία της φθοράς τους.

Οι επεμβάσεις του αποκαθιστούν τις φθορές που επιφέρει ο χρόνος, συμβάλουν στη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ανανεώνουν το ενδιαφέρον του θεατή, του μελετητή και του συλλέκτη για τα έργα τέχνης.

Οι εργασίες συντήρησης ενός έργου τέχνης σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς ICOM, IIC, AIC KAI CIC ακολουθούν μια επιστημονική μεθοδολογία αυστηρά προδιαγραμμένη, είναι συμβατές με σύγχρονες τεχνικές από το χώρο των θετικών επιστημών, αποκαθιστούν ενδεχόμενες φθορές και φωτίζουν αθέατες πλευρές που αποκαλύπτουν το πολιτισμικό και κοινωνικό περικείμενο της εποχής δημιουργίας του έργου, τα πνευματικά δάνεια, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κρατικοί Φορείς

 • Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεώτερων Μνημείων, Μουσεία

 • Οργανισμοί και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού

 • Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων

 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως Περιφέρειες και Δήμοι

 • Θρησκευτικοί φορείς, Εκκλησιαστικές συλλογές και Εκκλησιαστικά Μουσεία.

 • Χώροι πολιτιστικής και λαογραφικής παράδοσης

 

Ιδιωτικοί φορείς

 • Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες

 • Χώροι πολιτιστικής και Λαογραφικής Παράδοσης

 • Τεχνικές και κατασκευαστικές Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα

 • Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 • Γκαλερί και επιχειρήσεις

 • Επιχειρήσεις προώθησης του πολιτισμού

 • Εταιρείες εκτίμησης Έργων Τέχνης

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων και έργων τέχνης

 - Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης ανασκαφικών αντικειμένων ή μνημείων που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία

- Προσδιορισμός των επεμβάσεων συντήρησης που έχουν λάβει χώρα σε αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και έργα τέχνης

- Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών-μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και την αποκατάσταση τους (υπό την καθοδήγηση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.).

2. Διαμόρφωση των συνθηκών προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων και έργων τέχνης

- Εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν μακροπρόθεσμα ένα αντικείμενο ή μνημείο

 - Επιλογή των βέλτιστων συνθηκών που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και έργα τέχνης

- Επιλογή των βέλτιστων συνθηκών που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου αποθηκεύονται αρχαιολογικά ευρήματα και έργα τέχνης.

sima-s.png

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ιστορία Τέχνης I

 • Φωτογραφία

 • Ελεύθερο Σχέδιο

 • Γραμμικό Σχέδιο

 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 • Ιστορία Τέχνης IΙ

 • Ειδικά Θέματα Χημείας

 • Αρμόνικες Χαράξεις - Μετρική Ανάλυση

 • Περιβαλλοντικοί Παράμετροι

 • Αποτυπώσεις

 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά:

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Κεραμικού

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Μετάλλου

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Οργανικών Υλικών 

Σεμιναριακά μαθήματα εξαμήνου στο μάθημα Συντήρησης Οργανικών Υλικών: 

 • Γενικές αρχές Συντήρησης Εικόνων και Ζωγραφικών Έργων Τέχνης ή 

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Αρχαιολογικών Οργανικών Υλικών

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά:

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Πέτρας

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Γυαλιού

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Ψηφιδωτού

Σεμιναριακά μαθήματα εξαμήνου στο μάθημα Γενικές Αρχές Συντήρησης Ψηφιδωτού:

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Ψηφιδωτών Δαπέδων ή 

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Ψηφιδωτών Εικόνων 

 • Αποτύπωση ψηφιδωτού και φθορών (monitoring)

Σεμιναριακά μαθήματα εξαμήνου στο μάθημα Γενικές Αρχές Συντήρησης Πέτρας:

 • Γενικές Αρχές Συντήρησης Δομικών Υλικών και Τοιχογραφίας

Συνέχιση σπουδών για αποφοίτους  ΙΕΚ:

Higher Diploma Level 5 σε συνεργασία με το Bilston College - (προαιρετική εξειδίκευση)

 • Αρχαιολογία και Συντήρηση: Πρακτικές εφαρμογές και Μεθοδολογία Διάσωσης Αρχαιολογικών Ευρημάτων

 • Συντήρηση Θρησκευτικών Εικόνων και Έργων Ζωγραφικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση παρέχει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.

BRAND-S.png

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).

Ο απόφοιτος με την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα επιπέδου 4 και στη συνέχεια, μετά από εξετάσεις ΕΟΠΕΠ, επιπέδου 5. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν π&epsilo